Murarz
search
  • Murarz

Murarz

36,00 zł
Brutto

Wydanie piąte zaktualizowane, 2021 r.

Format A5, s. 204

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-83-2

Książka zawiera podstawowe wiadomości niezbędne w zawodzie murarza.

Książka jest adresowana do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód murarza, uczestników odpowiednich kursów bądź uzupełniających wiedzę samodzielnie.

Ilość

Spis treści.

1. Charakterystyka zawodu

2. Zarys budownictwa ogólnego

2.1. Ustroje nośne i nienośne w budynku

3. Materiały do wznoszenia ścian: podział i właściwości

3.1. Rodzaje materiałów do murowania ścian

3.1.1. Materiały ceramiczne

3.1.2. Bloczki z betonu komórkowego (gazo- i pianobetony)

3.1.3. Cegły i bloczki silikatowe (wapienno-piaskowe)

3.1.4. Pustaki z ceramiki poryzowanej

3.1.5. Pustaki ceramiczne drążone z wypełnieniem

3.1.6. Pustaki akustyczne

3.1.7. Kamień naturalny

3.2. Materiały do wznoszenia ścian z przewodami kominowymi

3.3. Cechy fizyczne, mechaniczne i chemiczne ściennych materiałów budowlanych

3.4. Zaprawy budowlane

3.4.1. Rodzaje spoiw budowlanych

3.4.2. Rodzaje kruszyw budowlanych

3.4.3. Woda do zapraw budowlanych

3.4.4. Dodatki do zapraw

3.4.5. Rodzaje zapraw murarskich i sposoby ich przygotowywania

3.4.6. Właściwości zaprawy świeżej i stwardniałej

3.5. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych

3.5.1. Rodzaje izolacji w budynku i ich znaczenie

3.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe i materiały do ich wykonania

3.5.3. Izolacje termiczne i akustyczne, materiały do ich wykonania

3.5.4. Izolacja transparentna

3.5.5. Materiały do izolacji cieplnej nowej generacji

4. Rysunek zawodowy murarski

4.1. Podstawy dokumentacji budowlanej i oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych

4.2. Części składowe projektu budowlanego budynku mieszkalnego

4.3. Czytanie dokumentacji rysunkowej

4.4. Rysunki konstrukcji murowych

5. Technologia wznoszenia ścian

5.1. Narzędzia i sprzęt murarski

5.2. Wiązania cegieł w murze

5.3. Wiązanie pustaków i bloczków w murze

5.4. Nadproża i technologia ich wykonywania

5.5. Zasady murowania ścian z przewodami kominowymi

5.6. Mury kamienne i sposoby ich wykonania

5.7. Ściany warstwowe i szczelinowe

5.7.1. Elewacja ceglana

5.7.2. Izolacyjność termiczna i akustyczna ścian

5.8. Organizacja stanowiska pracy i rusztowania do robót murarskich

5.9. Przedmiar robót murarskich

5.10. Warunki techniczne odbioru robót murarskich

6. Technologia wykonania hydroizolacji w nowym budownictwie

6.1. Bitumiczne izolacje grubowarstwowe

6.1.1. Izolacje bitumiczne w formie białej i czarnej wanny

6.1.2. Wykonywanie grubowarstwowych izolacji bitumicznych

6.2. Bitumiczna izolacja samoprzylepna

6.2.1. Obróbka izolacji

6.3. Hydroizolacje systemowe – szlamy uszczelniające

6.3.1. Zastosowanie szlamów izolacyjnych do wykonywania izolacji poziomej

7. Nowe technologie wznoszenia ścian i stropów

7.1. Ceramika poryzowana

7.1.1. Murowanie na zaprawie cienkowarstwowej

7.1.2. Murowanie na zaprawie w piance

7.2. Beton komórkowy

7.3. Keramzytobeton

7.4. System styropianowo-betonowy (termomur)

7.5. Stropy nowej generacji

7.5.1. Strop belkowo-pustakowy

7.5.2. Strop belkowo-łupinowy, gęstożebrowy, prefabrykowany

8. Bhp i sprzęt ochrony osobistej murarza

9. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego

9.1. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

9.2. Decyzja wydania pozwolenia na budowę

Literatura