Autorzy

Zgrzewanie oporowe metali

Nowy produkt

Wydanie pierwsze, 2003 r.
Format A5, s. 246
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-06-9

W książce omówiono w przystępny sposób wszystkie ważniejsze zagadnienia występujące w procesie zgrzewania oporowego metali. Omówiono więc fizyczne podstawy zgrzewania oporowego metali, urządzenia służące do zgrzewania, proces technologiczny a także metody badań połączeń zgrzewanych.
Książka może stanowić cenną pomoc dla osób przygotowujących się do zawodu operatora zgrzewarki, może też być przydatna osobom zawodowo związanym ze zgrzewaniem oporowym metali.

Więcej szczegółów

43,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
1. Wprowadzenie 
2. Podstawowe zagadnienia elektrotechniki
2.1. Przewodniki i izolatory 
2.2. Warunki powstawania prądu elektrycznego 
2.3. Natężenie pola elektrycznego 
2.4. Oporność elektryczna 
2.5. Napięcie. Różnica potencjałów 
2.6. Prawo Ohma 
2.7. Prawo Joule'a - Lenza 
2.8. Rodzaje prądów elektrycznych 
2.9. Wartość skuteczna natężenia prądu przemiennego 
2.10. Moc elektryczna 
2.11. Praca elektryczna 
2.12. Sprawność 
3.Podstawy fizyczne zgrzewania oporowego
4. Urządzenia do zgrzewania oprowego

4.1. Zgrzewarki oporowe (punktowe, liniowe, garbowe) 
4.2. Układ zasilania elektrod 
4.3. Zasilanie elektrod zgrzewarki prądem przemiennym 
4.4. Transformator zgrzewarki oporowej [4.1] 
4.5. Łącznik tyrystorowy 
4.6. Zasilanie elektrod prądem wyprostowanym [4.1] 
4.7. Układy sterowania zgrzewarek oporowych 
4.8. Mechanizmy dociskowe [4.2] 
4.9. Zgrzewarki kondensatorowe [4.1] 
4.10. Przyrządy pomiarowe [4.1] 
4.11. Przykłady typowych urządzeń do zgrzewania [4.4] 
5. Elektrody zgrzewarek oporowych
5.1. Materiały na elektrody 
5.2. Kształtowanie elektrod do zgrzewania 
5.2.1. Elektrody zgrzewarek doczołowych 
5.2.2. Elektrody zgrzewarek punktowych 
5.2.3. Elektrody zgrzewarek garbowych 
5.2.4. Elektrody zgrzewarek liniowych 
5.3. Trwałość elektrod 
6. Technologia zgrzewania oporowego
6.1. Zgrzewania doczołowe 
6.1.1. Zgrzewanie doczołowe zwarciowe 
6.1.1.1. Zasada zgrzewania 
6.1.1.2. Zakres zastosowania 
6.1.1.3. Parametry zgrzewania 
6.1.1.4. Jakość zgrzewania 
6.1.1.5. Zgrzewanie zwarciowe liniowo - doczołowe rur 
6.1.2. Zgrzewanie doczołowe iskrowe 
6.1.2.1. Zasada zgrzewania 
6.1.2.2. Zakres zastosowania 
6.1.2.3. Parametry zgrzewania 
6.1.2.4. Jakość zgrzewania 
6.1.2.5. Zgrzewanie doczołowe elementów o zamkniętym konturze 
6.2. Zgrzewanie punktowe 
6.2.1. Zasada zgrzewania 
6.2.2. Zakres zastosowania 
6.2.3. Zalecenia ogólne 
6.2.4. Programy i parametry zgrzewania punktowego 
6.2.5. Zgrzewnie punktowe blach ocynkowanych 
6.2.5.1. Zgrzewanie blach pokrytych cienkimi powłokami cynku (5¸9 mm 
Zn) 
6.2.5.2. Zgrzewanie punktowe blach stalowych pokrytych grubymi 
powłokami cynku (10¸20 mm Zn) 
6.3. Zgrzewnie garbowe 
6.3.1. Zasada zgrzewania 
6.3.2. Zakres zastosowania 
6.3.3. Zalecenia ogólne 
6.3.4. Parametry i programy zgrzewania garbowego 
6.4. Zgrzewanie liniowe 
6.4.1. Zasada zgrzewania 
6.4.2. Zakres zastosowania 
6.4.3. Zalecenia ogólne 
6.4.4. Parametry zgrzewania 
6.4.5. Jakość złączy zgrzewanych liniowo 
7. Metody pokrewne zgrzewaniu oporowemu
7.1. Lutozgrzewanie 
7.1.1. Zasada lutozgrzewania 
7.1.2 Zakres zastosowania 
7.1.3. Zalecenia ogólne [7.2] 
7.2. Brykietowanie oporowe linek 
7.3. Spęczanie i nitowanie oporowe 
8. Niezgodności złączy zgrzewanych oporowo
8.1. Określenia 
8.2. Klasyfikacja niezgodności w złączach zgrzewanych oporowo 
8.3. Podział niezgodności w złączach zgrzewanych oporowo 
8.4. Przyczyny powstawania niezgodności w złączach zgrzewanych 
oporowo 
8.4.1. Pęknięcia 
8.4.1.1. Pęknięcia hartownicze 
8.4.1.2. Pęknięcia gorące 
8.4.1.3. Pęknięcia mechaniczne 
8.4.1.4. Pęknięcia kruche 
8.4.2. Pustki 
8.4.2.1. Pustki gazowe 
8.4.2.2. Jamy skurczowe 
8.4.2.3. Pustki wypryskowe 
8.4.3. Wtrącenia stałe 
8.4.3.1. Wtrącenia niemetaliczne 
8.4.3.2. Wtrącenia metaliczne 
8.4.4. Przyklejenia 
8.4.5. Niezgodności kształtu i wymiarów 
8.4.6. Niezgodności strukturalne 
8.5. Wykrywanie niezgodności w złączach zgrzewanych oporowo 
8.6. Sposoby stabilizacji procesów zgrzewania i polepszenia jakości złączy 
zgrzewanych oporowo 
9. Zagrożenia BHP podczas zgrzewania [3.5] 
Literatura

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Pobierz katalog