Badania penetracyjne połączeń spawanych, odlewów i odkuwek

43,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsz e, 2008 r.
Format A5, s. 224
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-89387-50-9

Książka zawiera podstawowe wiadomości na temat rodzajów i sposobów badań penetracyjnych połączeń spawanych.
Książka jest adresowana do osób zawodowo związanych z oceną zgodności elementów łączonych przez spawanie.
Ilość

 

 

 

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie niezgodności i wady
3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
3.1. Budowa poprawnie wykonanego złącza spawanego
3.2. Charakterystyka odlewów
3.3. Charakterystyka odkuwek
4. Podstawy badań penetracyjnych
4.1. Terminologia
4.2. Własności cieczy
4.3. Naprężenia w cieczach, lepkość, spójność i przyleganie
4.4. Napięcie powierzchniowe
4.5. Kąt zwilżania
4.6. Zjawisko włoskowatości (kapilarności)
4.7. Ogólne zasady badań penetracyjnych
5. Preparaty do badań penetracyjnych
6. Badania penetracyjne według normy PN-EN 571-1
6.1. Personel
6.2. Kolejność procesu
6.2.1. Przygotowanie i czyszczenie wstępne
6.2.2. Nanoszenie penetranta
6.2.3. Usuwanie nadmiaru penetranta
6.2.4. Nanoszenie wywoływacza
6.2.5. Kontrola
6.2.6. Rejestracja
6.2.7. Czyszczenie końcowe
6.3. Badania powtórne
6.4. Protokół badania
6.5. Próbki odniesienia
6.6. Badania penetracyjne złączy spawanych
6.7. Badania penetracyjne odlewów wykonanych w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem oraz metodą wytapianych modeli
6.8. Badania penetracyjne odkuwek stalowych
7. Ocena jakości wyrobów przemysłowych na podstawie badań penetracyjnych
7.1. Ocena jakości złączy spawanych
7.1.1. Poziomy jakości złączy spawanych
7.1.2. Poziomy akceptacji wskazań
7.1.3. Korelacja między poziomami jakości a poziomami akceptacji wskazań
7.2. Ocena jakości odlewów
7.2.1. Ocena jakości odlewów wykonanych w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem
7.2.2. Ocena jakości odlewów wykonanych metodą wytapianych modeli
7.3. Ocena jakości odkuwek
8. Wyposażenie do badań penetracyjnych
9. Podstawy organizacji badań penetracyjnych
9.1. Organizacja badań penetracyjnych
9.2. Instrukcja badania penetracyjnego
9.3. Informacje dodatkowe
10. Zestaw pytań sprawdzających
10.1. Pytania sprawdzające wiedzę w zakresie pierwszego stopnia kwalifikacji – PT1
10.2. Odpowiedzi do pytań z zakresu PT1
10.3. Pytania sprawdzające wiedzę w zakresie drugiego stopnia kwalifikacji – PT2
10.4. Odpowiedzi do pytań z zakresu – PT2
11. Literatura
Wykaz norm związanych i wykorzystanych