Niezgodności powierzchniowe w złączach spawanych. Podręcznik dla spawaczy

22,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2013 r.
Format A5, s. 58
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-72-5

W książce opisano wyłącznie niezgodności powierzchniowe wpływające na jakość połączeń spawanych oraz wyjaśniono przyczyny ich powstawania. Wyjaśniono też różnice pojęć odnoszących się do oceny jakości połączeń spawanych.
Adresatami książki są przede wszystkim spawacze oraz osoby sprawujące nadzór nad wykonawstwem robót montażowych i remontowych, w których występują prace spawalnicze.
Ilość

 

 

 


Spis treści:
Wprowadzenie
1. Pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości
2. Budowa i charakterystyka złączy spawanych
3. Systematyka niezgodności spawalniczych
4. Przyczyny powstawania powierzchniowych niezgodności spawalniczych oraz ich
charakterystyka
4.1. Pęknięcia (100)
4.1.1. Pęknięcia gorące
4.1.2. Pęknięcia zimne
4.1.3. Pęknięcia lamelarne
4.1.4. Pęknięcia eksploatacyjne
4.2. Pęknięcia w kraterze (104)
4.3. Por powierzchniowy (2017)
4.4. Zakończenie krateru (2025)
4.5. Przyklejenia (401)
4.6. Niepełny przetop grani (4021)
4.7. Podtopienia ciągłe (5011) i przerywane (5012)
4.8. Podtopienia grani (5013)
4.9. Nadlew spoiny
4.10. Nadmierna wypukłość (503)
4.11. Wyciek (504)
4.12. Niewłaściwy brzeg spoiny (505)
4.13. Nawis (506)
4.14. Zwis (509) i wklęśnięcie lica (511)
4.15. Przepalenie (510)
4.16. Nadmierna asymetria spoiny pachwinowej (nadmierna nierówność długości przyprostokątnej) (512)
4.17. Wklęśnięcie grani (515)
4.18. Porowatość grani (516)
4.19. Niewłaściwe ponowne rozpoczęcie spawania (517)
4.20. Niedostateczna grubość spoiny pachwinowej (5213) i nadmierna grubość spoiny pachwinowej (5214)
4.21. Zajarzenie łuku – łuk błądzący (601)
4.22. Rozprysk (602)
4.23. Przesunięcie liniowe (507)
4.24. Niewłaściwy odstęp w grani spoin pachwinowych (617)
4.25. Informacje uzupełniające
Literatura
Wykaz wykorzystanych norm
J. Czuchryj