Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazów

45,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2016 r.
Format A5, s.
Okładka kartonowa kolorowa
ISBN 978-83-65382-00-9

Książka zawiera szczegółowe wiadomości wymagane od spawaczy metodami MIG/MAG.
W zakresie niezbędnym spawaczom tymi metodami podano wiadomości z metaloznawstwa, podstaw elektrotechniki, a także omówiono sposoby oceny jakości złączy spawanych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny przy pracach spawalniczych. Przedstawiono też system szkolenia spawaczy w Polsce i ich kwalifikowania.
Adresatami książki są kandydaci na spawaczy, instruktorzy w ośrodkach szkoleniowych oraz inne osoby związane zawodowo z działalnością, w której występują procesy spawalnicze.
Ilość

 

 

 


Spis treści:
1. Wprowadzenie 
2. Wytwarzanie stali, własności stali i wyroby ze stali 
2.1. Wprowadzenie 
2.2. Proces wielkopiecowy 
2.3. Proces stalowniczy 
2.4. Odlewanie stali 
2.5. Własności mechaniczne stali 
2.6. Klasyfikacja stali 
2.7. Wytwarzanie blach, kształtowników i rur stalowych 
3. Wytwarzanie aluminium i jego stopów, własności i wyroby 
3.1. Wytwarzanie aluminium i jego stopów 
3.2. Własności aluminium i jego stopów 
3.3. Klasyfikacja aluminium i jego stopów 
4. Spawalność stali 
5. Spawalność aluminium i jego stopów 
6. Inne metale podlegające spawaniu [1] 
6.1. Miedź i jej stopy 
6.2. Nikiel i jego stopy 
6.3. Tytan i jego stopy 
6.4. Żeliwo 
7. Wprowadzenie do elektryczności 
7.1. Prąd elektryczny 
7.2. Działanie prądu elektrycznego 
7.3. Rodzaje prądu elektrycznego 
7.4. Obwód prądu spawania 
7.5. Łuk spawalniczy 
7.6. Rodzaje łuków przy spawaniu metodami MSG 
7.7. Zjawisko magnetycznego ugięcia łuku 
7.8. Moc elektryczna i cieplna łuku elektrycznego, wprowadzone ciepło 
7.9. Cykl cieplny procesu spawania 
8. Spajanie i metody pokrewne 
8.1. Definicje metod spajania 
8.2. Rys historyczny rozwoju metod spajania 
8.3. Nazwy i numery procesów spajania 
8.4. Podział procesów spawania 
8.5. Podział procesów spawania według stopnia mechanizacji 
9. Złącza spawane i spoiny 
10. Pozycje spawania 
11. Cięcie i przygotowanie brzegów do spawania 
11.1. Wprowadzenie 
11.2. Cięcie tlenowo-płomieniowe 
11.3. Cięcie plazmowe 
11.4. Cięcie laserowe 
11.5. Cięcie strumieniem wody 
11.6. Żłobienie elektropowietrzne 
11.7. Przygotowanie brzegów do spawania 
12. Przedstawianie spoin na rysunkach 
12.1. Znaki elementarne 
12.2. Znaki dodatkowe 
12.3. Położenie znaków na rysunkach 
12.4. Wymiarowanie spoin 
12.5. Oznaczenia uzupełniające 
12.6. Oznaczanie przerywanych spoin pachwinowych 
13. Druty elektrodowe do spawania metodami MSG 
13.1. Wprowadzenie 
13.2. Druty elektrodowe lite 
13.3. Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego bez osłony gazów i w osłonie gazów 
14. Gazy osłonowe do spawania metodami MSG 
14.1. Wprowadzenie 
14.2. Klasyfikacja gazów osłonowych 
15. Urządzenia do spawania metodami MSG 
15.1. Wprowadzenie 
15.2. Spawalnicze źródła energii 
15.2.1. Wprowadzenie 
15.2.2. Charakterystyka statyczna spawalniczych źródeł energii do spawania metodami MSG 
15.3. Podajniki drutu elektrodowego 
15.4. Uchwyty spawalnicze 
15.5. Systemy chłodzenia cieczą 
16. Spawanie stali metodą MAG 
16.1. Zasada spawania 
16.2. Stanowisko do spawania 
16.3. Instrukcja technologiczna spawania WPS 
16.4. Technologia i technika spawania 
16.5. Spawanie stali drutami proszkowymi 
16.6. Nowoczesne warianty spawania metodami MSG 
17. Spawanie aluminium i jego stopów metodą MIG 
18. Inne procesy spajania 
18.1. Spawanie gazowe (311) 
18.2. Spawanie elektrodami otulonymi (111) 
18.3. Spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego metodą TIG (141) 
18.4. Spawanie łukiem krytym (12) 
18.5. Zgrzewanie rezystancyjne (2) 
19. Naprężenia i odkształcenia 
19.1. Wprowadzenie 
19.2. Powstawanie naprężeń i odkształceń 
19.3. Powstawanie naprężeń własnych i odkształceń w złączach i konstrukcjach spawanych 
19.4. Sposoby zapobiegania odkształceniom i naprężeniom własnym 
19.5. Sposoby usuwania odkształceń (prostowanie) spawanych elementów 
20. Zabiegi cieplne procesu spawania 
20.1. Wprowadzenie 
20.2. Podgrzewanie wstępne, międzyściegowe i utrzymujące 
20.3. Obróbka cieplna po spawaniu 
21. Niezgodności i wady spawalnicze, ocena jakości 
21.1. Niezgodności i wady spawalnicze 
21.2. Ocena jakości złączy spawanych 
21.3. Niezgodności spawalnicze metod MSG i przyczyny ich powstawania 
22. Badanie złączy spawanych 
22.1. Wprowadzenie 
22.2. Badania nieniszczące 
22.3. Badania niszczące 
23. Zapewnienie jakości spawania 
24. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
24.1. Wprowadzenie 
24.2. Zagrożenia występujące podczas prac spawalniczych 
24.3. Ogólne wymagania w zakresie bhp wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 
24.4. Wymagania wynikające z przepisów bhp a dotyczące spawania metodami MSG 
24.5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku spawania w miejscach o szczególnym zagrożeniu 
24.6. Środki ochrony indywidualnej spawacza 
24.7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
25. System szkolenia spawaczy w Polsce 
25.1. Wprowadzenie 
25.2. Krajowy system szkolenia spawaczy 
25.3. Programy szkolenia spawaczy MAG/MIG według wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 
25.4. Egzaminowanie spawaczy MAG/MIG według Wytycznych W-IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach [1] 
25.4.1. Wprowadzenie 
25.4.2. Dopuszczenie do egzaminu końcowego 
25.4.3. Egzamin teoretyczny 
25.4.4. Zasady oznaczania egzaminów spawaczy po kursach spawania 
25.4.5. Zasady wykonywania złączy egzaminacyjnych 
25.4.6. Złącza egzaminacyjne po kursach spawania MAG/MIG 
25.5. Dokumenty absolwentów kursów spawania 
26. Kwalifikowanie spawaczy MIG/MAG stali oraz aluminium i jego stopów 
26.1. Wprowadzenie 
26.2. Oznaczenie egzaminu spawacza według ISO 9606-1 lub ISO 9606-2 
26.3. Zakresy kwalifikacji (uprawnień) wynikające ze zdanego egzaminu 
26.4. Egzaminowanie i badanie 
26.4.1. Nadzór 
26.4.2. Kształty, wymiary i liczby złączy egzaminacyjnych 
26.4.3. Warunki spawania 
26.4.4. Metody badań 
26.5. Wymagania dotyczące akceptacji złączy egzaminacyjnych 
26.6. Egzamin poprawkowy 
26.7. Okres ważności kwalifikacji 
26.7.1. Początek kwalifikacji 
26.7.2. Potwierdzenie ważności 
26.7.3. Przedłużenie kwalifikacji 
26.8. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza 
Bibliografia

B. Kurpisz