Spawanie stali odpornych na korozję

36,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2019r.
Format A5, s. 226
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-43-6

Książka zawiera wiadomości dotyczące spawania stali odpornych na korozję. Przeznaczona jest dla uczestników kursów spawania oraz spawaczy i instruktorów spawania chcących poszerzyć swoją wiedzę. Może ona stanowić pomoc również dla uczniów techników oraz słuchaczy wyższych szkół technicznych.
Ilość

 

 

 

Spis treści:
Wstęp
1. Wytwarzanie stali odpornych na korozję
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wytapianie i odlewanie stali
1.3. Półfabrykaty wytwarzane ze stali odpornych na korozję
1.4. Gatunki stali odpornych na korozję
1.5. Rola pierwiastków stopowych i podstawowe fazy występujące w strukturze stali odpornych ma korozję
2. Metody spawania stali odpornych na korozję
2.1. Wprowadzenie
2.2. Gazy stosowane do spawania i cięcia stali odpornych na korozję
2.3. Pozycje spawania
2.4. Spawanie metodą GTAW i jej odmianami
2.5. Elektrody nietopliwe stosowane do spawanie metodą GTAW
2.6. Technologia spawania metodą GTAW
2.7. Spawanie metodą GMAW
2.8. Technologia spawania metodą GMAW
2.9. Spawanie wiązką laserową
2.10. Instrukcja technologiczna spawania
2.11. Zagrożenia, bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych ze szczególnym uwzględnieniem spawania stali odpornych na korozję
3. Przemiany fazowe przy spawaniu i odkształcaniu stali odpornych na korozję
3.1. Struktura złączy spawanych
3.2. Przemiana martenzytyczna w metastabilnych stalach austenitycznych chromowo-niklowych
4. Właściwości magnetyczne materiałów
4.1. Wielkości magnetyczne
4.2. Rodzaje magnetyzmu
5. Odporność na korozję stali austenitycznych chromowo-niklowych, stali dupleks i stali wysokochromowych
5.1. Wstęp
5.1.1. Korozja gazowa
5.1.2. Korozja elektrochemiczna
5.2. Czynniki wpływające na odporność na korozję stali
5.3. Postacie korozji stali odpornych na korozję
5.4. Korozja połączeń spawanych stali dupleks
5.5. Korozja stali i połączeń spawanych stali wysokochromowych
5.6. Pasywacja i repasywacja stali odpornych na korozję
6. Badania nieniszczące zawartości faz magnetycznych w stalach odpornych na korozję
6.1. Wstęp
6.2. Przyrząd do badania zawartości faz magnetycznych
6.3. Przygotowanie pomiarów i czynniki wpływające na pomiar zawartości faz magnetycznych
6.4. Zasady obchodzenia się z sondami pomiarowymi podczas wykonywania badań
Literatura uzupełniająca
Z.A. Opiekun