Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora
search
  • Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora

Sprężarki przewoźne. Poradnik dla operatora

46,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2012 r.
Format A5, s. 228
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-34-3

Recenzent: dr inż. Mirosław Chłosta

Książka w sposób zwięzły i przystępny omawia podstawy teoretyczne zagadnień związanych z budową i eksploatacją sprężarek, szczegółowo prezentuje budowę poszczególnych ich elementów i zespołów oraz zasady eksploatacji.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)
2. O gazach
2.1. Powietrze jako mieszanina gazów; zawartość wilgoci w powietrzu (punkt rosy)
2.2. Właściwości gazów
2.2.1. Przemiany stanu powietrza
2.2.2. Równanie stanu gazu
3. Budowa i charakterystyka sprężarek przewoźnych
3.1. Podział i ogólna charakterystyka sprężarek przewoźnych
3.2. Parametry sprężarek przewoźnych
3.3. Ogólna budowa i zasada pracy
3.3.1. Zespół sprężający tłokowy
3.3.2. Zespół sprężający śrubowy
3.4. Ogólna budowa osprzętu pneumatycznego
3.4.1. Ogólna budowa i przeznaczenie zbiornika powietrza
3.4.2. Przyłącza, przewody i ich połączenia
3.4.3. Zawory
3.5. Urządzenia do oczyszczania i uzdatniania powietrza
3.5.1. Filtry
3.5.1.1. Filtry powietrza
3.5.1.2. Filtry oleju
3.5.2. Separator wody
3.5.3. Separator wodno-olejowy kondensatu
3.5.4. Chłodnica końcowa
3.6. Uszczelnienia stosowane w zespołach sprężających
3.7. Schematy układów pneumatycznych sprężarek przewoźnych
3.8. Podwozia i nadwozia sprężarek przewoźnych
3.8.1. Podwozia
3.8.2. Nadwozia
3.9. Charakterystyka wybranych sprężarek przewoźnych
4. Napędy sprężarek przewoźnych
4.1. Napęd elektryczny
4.1.1. Definicja prądu elektrycznego
4.1.2. Podstawowe jednostki prądu elektrycznego
4.1.3. Zastosowanie napędów elektrycznych
4.1.4. Instalacje elektryczne w sprężarkach przewoźnych
4.1.4.1. Rodzaje instalacji
4.1.4.2. Przewody elektryczne
4.1.4.3. Bezpieczniki
4.1.4.4. Łączniki
4.1.4.5. Środki zabezpieczające przed porażeniem
4.1.5. Podział, budowa i zasada pracy silników elektrycznych
4.1.5.1. Budowa i zasada działania trójfazowego silnika indukcyjnego
4.1.5.2. Zabezpieczenia w pracy silników elektrycznych
4.1.5.3. Schematy instalacji elektrycznych sprężarek przewoźnych
4.1.6. Osprzęt elektryczny silnika spalinowego
4.1.6.1. Alternator
4.1.6.2. Rozruszniki
4.1.7. Akumulator
4.1.7.1. Budowa akumulatora
4.1.7.2. Podstawowe parametry akumulatora
4.1.7.3. Elektrolit
4.1.7.4. Sposoby łączenia akumulatorów
4.1.7.5. Zasiarczenie akumulatora
4.1.7.6. Utrzymanie akumulatora w sprawności
4.1.7.7. Doładowanie akumulatora
4.2. Napęd spalinowy
4.2.1. Silnik spalinowy tłokowy
4.2.2. Zastosowanie silników spalinowych tłokowych
4.2.3. Podział i ogólna budowa silników spalinowych tłokowych
4.2.3.1. Podział tłokowych silników spalinowych
4.2.3.2. Silniki z zapłonem iskrowym (skrót ZI)
4.2.3.3. Silniki z zapłonem samoczynnym (skrót ZS)
4.2.4. Zasada pracy silników spalinowych czterosuwowych
4.2.5. Wielkości charakteryzujące silnik spalinowy tłokowy
4.2.6. Główne elementy (układy) silników spalinowych tłokowych
4.2.6.1. Układ korbowo-tłokowy
4.2.6.2. Układ rozrządu
4.2.6.3. Układy zasilania
4.2.6.4. Układ chłodzenia
4.2.6.5. Układ smarowania
4.2.6.6. Układ dolotowy
4.2.6.7. Układ odprowadzenia spalin
4.2.6.8. Turbodoładowanie silników wysokoprężnych
4.2.7. Układy zapłonowe i rozruchowe
4.2.7.1. Układy zapłonowe silników ZI
4.2.7.2. Urządzenia rozruchowe
4.3. Połączenia silnika napędowego z zespołem sprężającym
5. Eksploatacja sprężarek przewoźnych
5.1. Podstawowe pojęcia
5.2. Materiały eksploatacyjne i ich dobór
5.3. Użytkowanie sprężarek przewoźnych
5.3.1. Obsługi techniczne
5.3.2. Obsługa silnika spalinowego
5.3.2.1. Czynności obsługowe przed uruchomieniem silnika
5.3.2.2. Obsługa silników z zapłonem elektronicznym
5.3.2.3. Obsługa układu zasilania silnika ZI (gaźnikowego)
5.3.2.4. Obsługa układu zasilania silnika ZS
5.3.2.5. Obsługa układu chłodzenia
5.3.2.6. Obsługa filtra powietrza
5.3.2.7. Obsługa układu smarowania
5.3.3. Postępowanie przy uruchamianiu i wyłączaniu silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem
5.3.4. Zasady uruchamiania silnika i urządzenia sprężającego
5.3.5. Urządzenia kontrolne
5.3.6. Eksploatacja sprężarek przewoźnych w okresie zimowym
5.4. Usuwanie typowych usterek
5.4.1. Typowe usterki i przyczyny niedomagań silników spalinowych i zespołów sprężających
5.4.2. Typowe usterki i przyczyny niedomagań silników elektrycznych
5.5. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
5.6. Oznaczenie CE i Deklaracja Zgodności WE
6. Technologia robót
6.1. Ogólne wiadomości o wybranych odbiornikach sprężonego powietrza
6.1.1. Narzędzia udarowe ręczne pneumatyczne
6.1.2. Piaskowanie
6.1.3. Torkretowanie
6.1.4. Czyszczenie suchym lodem
6.1.5. Przebijaki pneumatyczne (tzw. krety)
6.2. Zasady doboru sprężarki przewoźnej i określonych odbiorników sprężonego powietrza
6.3. Stanowisko pracy operatora sprężarki przewoźnej
6.3.1. Podłączenia odbiornika sprężonego powietrza
6.3.2. Metody regulacji wydajności
6.3.3. Zasady zatrzymywania sprężarki przewoźnej
7. Bhp przy obsłudze sprężarek przewoźnych
7.1. Przepisy prawne
7.2. Wypadek przy pracy
7.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
7.4. Obowiązki pracownika
7.5. Zadania PIP, PIS i UDT
7.6. Wymagania kwalifikacyjne
7.7. Bezpieczna obsługa sprężarek przewoźnych
7.7.1. Odpowiedzialność operatorów odnośnie bezpiecznej obsługi sprężarek przewoźnych
7.7.2. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy
7.8. Przepisy UDT
7.8.1. Badanie odbiorcze
7.9. Ochrona przeciwpożarowa
7.9.1. Pożar
7.9.2. Przyczyny powstawania pożarów
7.9.3. Rodzaje pożarów i ich grupy
7.9.4. Gaszenie ognia
7.9.5. Środki gaśnicze stosowane do walki z pożarem
7.9.6. Obowiązki w wypadku pożaru
7.10. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
7.10.1. Podstawy prawne ratownictwa w wypadkach przy pracy
7.10.2. Pierwsza pomoc
7.10.3. Podstawowe czynności resuscytacyjne dorosłych
7.10.4. Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna (European Resuscitation Council)
Literatura
P. Sosiński