Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja
search
  • Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja

Maszyny do zbioru roślin okopowych. Budowa, działanie, eksploatacja

39,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2014 r.
Format A5, s. 168
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-46-6

W książce omówiono rodzaje i budowę maszyn do zbioru roślin okopowych, ich napęd, użytkowanie i eksploatację, a także technologię robót oraz zasady bhp.
Niniejszy poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora maszyn do zbioru roślin okopowych (samojezdnych kopaczek, kombajnów) oraz zajmujących się eksploatacją ww. maszyn, jak również dla tych, którzy chcą poznać budowę oraz podstawy ich bezpiecznej eksploatacji.
Ilość


Spis treści:
Wstęp 
1. Budowa i działanie maszyn do zbioru ziemniaków 
1.1. Wymagania agrotechniczne 
1.2. Metody zbioru ziemniaków i rodzaje stosowanych maszyn 
1.3. Rozdrabniacze łętów 
1.4. Kopaczki do ziemniaków 
1.5. Kopaczki ładujące do ziemniaków 
1.6. Kombajny do zbioru ziemniaków 
2. Budowa i działanie maszyn do zbioru buraków 
2.1. Wymagania agrotechniczne, sposoby zbioru i rodzaje maszyn do zbioru buraków 
2.2. Maszyny do jednoetapowego zbioru buraków 
2.2.1. Kombajny jednorzędowe przyczepiane 
2.2.2. Kombajny wielorzędowe przyczepiane 
2.2.3. Kombajny samojezdne 
2.3. Maszyny do wieloetapowego zbioru buraków 
2.3.1. Maszyny do zbioru dwuetapowego 
2.3.2. Maszyny do zbioru trzyetapowego 
2.4. Maszyny do oczyszczania i załadunku korzeni 
3. Organizacja i wykonywanie zbioru roślin okopowych 
3.1. Zasady organizacji pracy maszyn podczas zbioru ziemniaków 
3.1.1. Zbiór kopaczkami przenośnikowymi 
3.1.2. Zbiór kombajnami 
3.1.3. Dwuetapowa metoda zbioru ziemniaków 
3.2. Zasady organizacji pracy maszyn podczas zbioru buraków 
3.2.1. Jednoetapowy zbiór buraków 
3.2.2. Wieloetapowy zbiór buraków 
4. Użytkowanie i obsługa maszyn do zbioru roślin okopowych 
4.1. Ogólne zasady przygotowania do pracy, obsługi, konserwacji i przechowywania maszyn do zbioru ziemniaków 
4.2. Obsługa, użytkowanie i podstawowe regulacje maszyn do zbioru ziemniaków 
4.2.1. Kopaczka Z 609 
4.2.2. Kopaczka Wega 1400/1600 Z 
4.2.3. Kombajn jednorzędowy Z 644 Anna 
4.2.4. Jednorzędowy kombajn ziemniaczany Kartoffel 
4.3. Ogólne zasady przygotowania do pracy, obsługi, konserwacji i przechowywania maszyn do zbioru buraków 
4.4. Obsługa, użytkowanie i podstawowe regulacje maszyn do zbioru buraków 
4.4.1. Kombajn Z 413 Neptun 
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi maszyn do zbioru roślin okopowych 
5.1. Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy maszynami do zbioru roślin okopowych 
5.1.1. Zasady ogólne 
5.1.2. Główne zagrożenia 
5.1.3. Nakazy i zakazy 
5.1.4. Strefa zagrożenia 
5.1.5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
5.1.6. Wymagania wobec personelu obsługującego i przeprowadzającego prace konserwacyjne 
5.2. Przykładowe przepisy bezpieczeństwa pracy i obsługi maszyn do zbioru roślin okopowych 
5.2.1. Kombajn jednorzędowy Z 644 Anna 
5.2.2. Kombajn jednorzędowy Z 413 Neptun 
Literatura

Z. Sikora