Agregaty tynkarskie. Poradnik operatora
search
  • Agregaty tynkarskie. Poradnik operatora

Agregaty tynkarskie. Poradnik operatora

44,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2014 r.
Format A5, s. 204
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-45-9

W książce opisano budowę agregatów tynkarskich, ich przeznaczenie, zastosowanie, konstrukcję i klasyfikację. Omówiono też zasady użytkowania agregatów tynkarskich, technologię robót, zasady bhp i ppoż.
Książka adresowana jest do osób zatrudnionych bezpośrednio przy eksploatacji agregatów tynkarskich bądź związanych z ich użytkowaniem, a także do osób pragnących uzyskać stosowne uprawnienia.
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Budowa agregatów tynkarskich
1.1. Przeznaczenie, zastosowanie i podział
1.2. Ogólna budowa, charakterystyka i działanie agregatów tynkarskich
1.3. Ogólna budowa i zasada działania zespołów roboczych agregatów tynkarskich
1.3.1. Rama
1.3.2. Kosz zasypowy z podajnikiem ślimakowym
1.3.3. Mieszarka zaprawy
1.3.4. Pompy do zapraw tynkarskich
1.3.5. Sprężarki stosowane w agregatach tynkarskich
1.3.6. Budowa układów napędowych
1.3.7. Ogólna budowa elementów sterujących
1.4. Ogólna budowa i zasada działania osprzętów roboczych agregatów tynkarskich
1.4.1. Układ wodny
1.4.2. Układ sprężonego powietrza
1.4.3. Rurociągi, przewody tłoczne i złącza tynkarskie
1.4.4. Końcówki tynkarskie
1.5. Ogólna budowa podwozi agregatów tynkarskich
1.6. Przykłady konstrukcji popularnych agregatów tynkarskich
1.6.1. Agregaty tynkarskie KALETA
1.6.2. Agregat tynkarski TEMPO
1.6.3. Agregaty tynkarskie PFT
1.6.4. Maszyna tynkarska BAPRO ONE
1.6.5. Agregaty tynkarskie PUTZMEISTER
2. Napęd elektryczny agregatów tynkarskich
2.1. Podstawowe wiadomości z elektrotechniki
2.2. Elementy instalacji elektrycznych agregatów tynkarskich
2.2.1. Przewody elektryczne
2.2.2. Bezpieczniki
2.2.3. Łączniki
2.3. Podział, budowa i zasada pracy silników elektrycznych
2.3.1. Budowa ogólna, podział i parametry techniczne silników elektrycznych
2.3.2. Budowa i zasada działania trójfazowego silnika indukcyjnego
2.3.3. Zabezpieczenia pracy silników elektrycznych
2.4. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
2.4.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
2.4.2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
2.5. Schematy instalacji elektrycznych agregatów tynkarskich
3. Użytkowanie i eksploatacja agregatów tynkarskich
3.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji
3.2. Zadania operatora w procesie użytkowania eksploatacyjnego agregatów tynkarskich
3.3. Materiały eksploatacyjne i ich dobór
3.4. Zasady obsługi i konserwacji agregatów tynkarskich
3.4.1. Obsługa techniczna
3.4.2. Przeglądy techniczne i naprawy
3.5. Dokumentacja techniczna
3.5.1. Dokumentacja techniczno-ruchowa
3.5.2. Książka maszyny budowlanej i Karta pracy sprzętu
3.5.3. Oznaczenie CE i deklaracja zgodności CE
3.6. Konserwacja agregatu tynkarskiego KALETA-2
3.6.1. Czyszczenie mieszarki i układu tłocznego
3.6.2. Usuwanie wody z układu wodnego
3.6.3. Wymiana elementów pompy śrubowej
3.6.4. Obsługa doraźna i konserwacja
3.6.5. Serwis i zakup części zamiennych
3.6.6. Podstawowe objawy i przyczyny niesprawności agregatu możliwe do usunięcia przez użytkownika
3.7. Obsługa agregatu TEMPO
3.7.1. Obsługa sprężarki
3.7.2. Obsługa motoreduktorów
4. Technologia robót
4.1. Klasyfikacja tynków
4.2. Właściwości mieszanek zapraw tynkarskich
4.2.1. Rodzaje i właściwości materiałów stosowanych do zapraw tynkarskich
4.2.2. Rodzaje i właściwości mieszanek stosowanych do zapraw tynkarskich
4.3. Przygotowanie stanowiska pracy agregatu tynkarskiego oraz rurociągu transportowego
4.3.1. Proces tynkowania mechanicznego
4.3.2. Składowanie materiałów
4.3.3. Przyłącza
4.3.4. Ustawienie agregatu tynkarskiego
4.3.5. Zasady przetłaczania zapraw rurociągami
4.4. Technika pracy agregatem tynkarskim
4.4.1. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
4.4.2. Wykonywanie tynków sposobem mechanicznym
4.4.3. Zasady doboru wydajności maszyn
4.4.4. Wykonywanie tynku gipsowego na suficie agregatem tynkarskim TEMPO
4.4.5. Wykonywanie tynku gipsowego na ścianie agregatem tynkarskim TEMPO
4.4.6. Czynności obsługi
4.4.7. Transport i przechowywanie agregatów tynkarskich
4.5. Eksploatacja agregatu tynkarskiego TEMPO
4.5.1. Instrukcja bhp
4.5.2. Praca agregatem przy tynkowaniu
4.5.3. Praca agregatem przy wylewkach
4.5.4. Praca agregatem w systemie silosowym
4.5.5. Dodatkowe uwagi dotyczące konserwacji agregatu
4.5.6. Demontaż podzespołów agregatu
4.5.7. Transportowanie agregatu
4.6. Praca agregatem tynkarskim KALETA-2
4.6.1. Przygotowanie agregatu do eksploatacji
4.6.2. Eksploatacja agregatu
5. Bhp przy obsłudze agregatu tynkarskiego
5.1. Przepisy prawne
5.2. Wypadek przy pracy
5.3. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
5.3.1. Ocena ryzyka zawodowego operatora agregatu tynkarskiego
5.3.2. Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej operatora agregatu tynkarskiego
5.4. Obowiązki pracownika
5.5. Zadania PIP, PIS
5.6. Wymagania kwalifikacyjne
5.7. Bezpieczna obsługa agregatów tynkarskich
5.7.1. Odpowiedzialność operatorów odnośnie bezpiecznej obsługi agregatów tynkarskich
5.7.2. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy agregatem tynkarskim
5.7.3. Przykładowa instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy operatora przy obsłudze agregatu do tynkowania mechanicznego
5.8. Ochrona przeciwpożarowa
5.8.1. Przyczyny powstawania i rodzaje pożarów
5.8.2. Środki gaśnicze stosowane do walki z pożarem
5.8.3. Obowiązki w wypadku pożaru
5.9. Pierwsza pomoc przedmedyczna
Literatura
Z. Sikora