Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach.

70,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2011 r.
Format A5, s. 430
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-89387-96-7

Podręcznik przeznaczony jest dla osób zatrudnionych przy montażu, obsłudze, konserwacji i naprawie układów hydraulicznych oraz regeneracji ich elementó. Może być cenną pomocą dla uczestników odpowiednich kursó i szkoleń, może być też wykorzystywany przez studentów oraz ucznió szkół średnich o kierunkach mechanicznym i mechatronicznym. Podstawy hydromechaniki, opisy budowy i działania poszczególnych elementó oraz układów siłowych a także ich eksploatacji stanowią treść tej merytorycznie wartościowej, przystępnie napisanej książki.
Ilość

 

 

 

Spis treści:
Wstęp.
Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek.
1. Podstawy napędów hydraulicznych.
1.1. Podstawy hydromechaniki.
1.1.1. Hydrostatyka.
1.1.2. Hydrodynamika.
1.1.3. Rodzaje przepływów.
1.1.4. Straty ciśnienia.
1.2. Ciecze robocze urządzeń hydraulicznych.
1.2.1. Wymagania stawiane cieczom roboczym.
1.2.2. Podstawowe właściwości fizyczne cieczy roboczych.
1.2.3. Własności użytkowe cieczy roboczych.
1.2.4. Rodzaje hydraulicznych cieczy roboczych.
1.2.5. Zjawiska w cieczach roboczych.
1.2.6. Kryteria doboru cieczy roboczych.
1.3. Ogólna budowa układów napędowych hydraulicznych.
1.3.1. Przepływ energii w układach napędowych hydraulicznych.
1.3.2. Zalety i wady napędów hydrostatycznych.
1.3.3. Rodzaje obiegów hydraulicznych.
2. Pompy hydrauliczne wyporowe.
2.1. Wiadomości podstawowe o pompach wyporowych.
2.2. Budowa i zasada działania pomp zębatych.
2.3. Budowa i zasada działania pomp śrubowych.
2.4. Budowa i zasada działania pomp łopatkowych.
2.5. Budowa i zasada działania pomp wielotłokowych.
2.6. Zasady doboru pomp wyporowych.
3. Siłowniki hydrauliczne.
3.1. Wiadomości podstawowe o siłownikach hydraulicznych.
3.2. Warunki pracy siłownika z tłoczyskiem dwustronnym.
3.3. Warunki pracy siłownika z tłoczyskiem jednostronnym.
3.4. Warunki pracy siłownika z połączeniem różnicowym.
3.5. Hamowanie dobiegu tłoka.
3.6. Uszczelnienia siłowników.
3.7. Konstrukcje siłowników.
3.8. Zasady doboru siłowników.
4. Silniki hydrauliczne obrotowe wyporowe.
4.1. Wiadomości podstawowe o silnikach hydraulicznych obrotowych.
4.2. Budowa i zasada działania silników szybkoobrotowych.
4.3. Budowa i zasada działania silników wolnoobrotowych.
4.4. Zasady doboru silników hydraulicznych.
5. Zawory hydrauliczne.
5.1. Wiadomości podstawowe o zaworach hydraulicznych.
5.2. Zawory sterujące kierunkiem przepływu.
5.2.1. Rozdzielacze hydrauliczne.
5.2.1.1. Przykłady konstrukcji rozdzielaczy suwakowych.
5.2.1.2. Przykłady konstrukcji rozdzielaczy gniazdowych i obrotowych.
5.2.2. Zawory odcinające.
5.2.2.1. Konstrukcje zaworówodcinających prostych.
5.2.2.2. Konstrukcje zaworów zwrotnych jednokierunkowych.
5.2.2.3. Konstrukcje zaworów zwrotnych sterowanych.
5.3. Zawory sterujące ciśnieniem.
5.3.1. Zawory maksymalne.
5.3.1.1. Przykłady konstrukcji zaworów bezpieczeństwa.
5.3.1.2. Przykłady konstrukcji zaworów przelewowych.
5.3.2. Zawory redukcyjne.
5.3.2.1. Przykład konstrukcji zaworu redukcyjnego.
5.3.3. Zawory przełączające.
5.3.3.1. Przykład konstrukcji zaworu przyłączającego.
5.3.3.2. Przykłady konstrukcji zaworów odłączających.
5.3.4. Zawory regulujące ciśnienie.
5.3.4.1. Zawory różnicowe.
5.3.4.2. Zawory stałego stosunku ciśnień.
5.4. Zawory sterujące natężeniem przepływu.
5.4.1. Zawory dławiące.
5.4.1.1. Przykłady konstrukcji zaworów dławiących.
5.4.2. Regulatory przepływu.
5.4.2.1. Dwudrogowe regulatory przepływu.
5.4.2.2. Trójdrogowe regulatory przepływu.
5.4.3. Dzielniki strumienia.
5.5. Zasady doboru zaworów hydraulicznych.
6. Akumulatory hydrauliczne.
6.1. Wiadomości podstawowe o akumulatorach hydraulicznych.
6.2. Przykłady konstrukcji hydraulicznych akumulatorów gazowych.
6.3. Napełnianie i ładowanie akumulatorów gazowych.
6.3.1. Napełnianie akumulatorów gazem.
6.3.2. Ładowanie akumulatorów.
6.4. Zasady doboru akumulatorów gazowych.
7. Filtry hydrauliczne.
7.1. Wiadomości podstawowe o filtrach hydraulicznych.
7.2. Parametry określające filtrację.
7.3. Włączenie filtru w układzie hydraulicznym.
7.4. Przykłady konstrukcji filtró hydraulicznych.
7.5. Wskaźniki zanieczyszczenia filtrów.
7.6. Zasady doboru filtrów hydraulicznych.
8. Połączenia urządzeń hydraulicznych.
8.1. Sposoby łączenia elementów hydraulicznych.
8.2. Przewody sztywne i ich łączenie.
8.3. Przewody giętkie i ich łączenie.
8.4. Specjalne systemy montażowe.
8.5. Zasady doboru przewodów.
9. Zbiorniki cieczy roboczych.
9.1. Zadania zbiorników cieczy roboczej.
9.2. Budowa zbiorników.
9.3. Urządzenia dodatkowe zbiorników.
9.4. Zasady doboru wielkości zbiorników.
10. Elementy pomocnicze układów hydraulicznych.
10.1. Przekaźniki ciśnienia.
10.2. Przekaźniki czasowe.
11. Układy hydrostatyczne.
11.1. Układy sterowane i regulowane dławieniowo.
11.1.1. Sterowanie dławieniowe za pomocą zaworów dławiących.
11.1.2. Bilans mocy w układach sterowanych dławieniowo.
11.1.3. Regulacja dławieniowa za pomocą regulatorów przepływu.
11.1.4. Bilans mocy w układach regulacji dławieniowej.
11.1.5. Sterowanie dławieniowe czynne.
11.2. Układy sterowane i regulowane objętościowo.
11.2.1. Przekładnia hydrostatyczna z pompą o zmiennej wydajności.
11.2.2. Przekładnia hydrostatyczna z silnikiem o zmiennej chłonności.
11.2.3. Przekładnia hydrostatyczna z pompą i silnikiem o zmiennych objętościach jednostkowych sterowana sekwencyjnie.
11.2.4. Przekładnia hydrostatyczna z pompą i silnikiem o zmiennych objętościach jednostkowych sterowana równocześnie.
11.2.5. Sterowniki i regulatory jednostek nastawnych.
12. Serwomechanizmy hydrauliczne.
12.1. Wiadomości podstawowe o serwomechanizmach hydraulicznych.
12.2. Serwomechanizmy kopiujące.
12.3. Wzmacniacze hydrauliczne suwakowe nadążne.
13. Zawory proporcjonalne i serwozawory elektrohydrauliczne.
13.1 Zawory proporcjonalne.
13.1.1. Elektromagnesy proporcjonalne.
13.1.2. Czujniki przemieszczeń liniowych.
13.1.3. Układ sterowania z zaworami proporcjonalnymi.
13.1.4. Konstrukcje zaworów proporcjonalnych.
13.1.4.1. Rozdzielacze proporcjonalne.
13.1.4.2. Zawory proporcjonalne ciśnieniowe.
13.1.4.3. Zawory proporcjonalne przepływowe.
13.2. Serwozawory elektrohydrauliczne.
13.2.1. Przetworniki elektromechaniczne.
13.2.2. Wzmacniacze hydrauliczne.
13.2.3. Układ regulacji z serwozaworami elektrohydraulicznymi.
13.2.4. Konstrukcje serwozaworów elektrohydraulicznych przepływowych.
13.2.4.1. Serworozdzielacze jednostopniowe.
13.2.4.2. Serworozdzielacze dwustopniowe.
13.2.4.3. Serworozdzielacze trójstopniowe.
13.2.5. Konstrukcje serwozaworów elektrohydraulicznych ciśnieniowych.
14. Badania urządzeń hydraulicznych.
14.1. Pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach hydraulicznych.
14.1.1. Pomiar ciśnienia.
14.1.2. Pomiar natężenia przepływu.
14.1.3. Pomiar temperatury.
14.2. Badania typowych elementów hydrauliki siłowej.
14.2.1. Badanie pompy wyporowej.
14.2.2. Badanie zaworu przelewowego.
14.2.3. Badanie zaworu dławiącego.
15. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń hydraulicznych.
15.1. Zakres obsługi i konserwacji urządzeń hydraulicznych.
15.2. Zakres i sposoby dokonywania napraw urządzeń hydraulicznych.
15.3. Diagnozowanie i usuwanie typowych uszkodzeń.
Podstawowe wzory dla praktyków.
Analogie elektryczno-hydrauliczne.
Symbole graficzne elementów i sterowań hydraulicznych.
Literatura.
G. Kotnis