Autorzy

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. Wydanie drugie

Nowy produkt

Wydanie drugie, 2011 r.
Format A5, s. 164
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-04-6

Recenzent: dr hab. n. med. prof. nadzw. ŚAM Ewa Karpel
Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, a przede wszystkim opisy sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
W niniejszym drugim wydaniu uwzględniono wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010
roku.
Adresatami tej książki są przede wszystkim uczestnicy szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także osoby, które z racji wykonywanej pracy powinny posiadać
umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Autor i Wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania zaleceń umieszczonych w książce.

Więcej szczegółów

32,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
1. Ogólne wiadomości o ratownictwie 

1.1. Łańcuch przeżycia 
1.2. Wezwanie pogotowia ratunkowego 
1.3. Wypadki przy pracy 
1.4. Zapobieganie wypadkom 
2. Prawny obowiązek udzielenia pierwszej pomocy 
2.1. Cywilnoprawne aspekty udzielenia pomocy 
3. Podstawowe informacje o budowie i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego 
3.1. Układ nerwowy 
3.1.1. Budowa 
3.1.2. Funkcje 
3.1.3. Uszkodzenia 
3.2. Układ krążenia 
3.2.1. Budowa 
3.2.2. Funkcje 
3.2.3. Uszkodzenia 
3.3. Układ oddechowy 
3.3.1. Budowa 
3.3.2. Funkcje 
3.3.3. Uszkodzenia 
3.4. Aparat ruchu 
3.4.1. Budowa 
3.4.2. Funkcje 
3.4.3. Uszkodzenia 
4. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (BLS) 
4.1. Algorytm BLS 2010 
4.2. Kolejność czynności ratowniczych 
4.3. Rozpoznanie zaburzeń podstawowych czynności życiowych 
4.3.1. Ocena stanu przytomności 
4.3.2. Ocena oddechu 
4.3.3. Ocena akcji serca 
4.4. Zaburzenia oddychania zagrażające życiu 
4.5. Techniki sztucznego oddychania 
4.5.1. Sztuczne oddychanie u dorosłych 
4.3.2. Sztuczne oddychanie u niemowląt i małych dzieci 
4.4.3. Zakończenie sztucznego oddychania 
4.5. Technika uciskania klatki piersiowej – pośredni masaż serca 
4.6. Błędy i powikłania pośredniego masażu serca 
4.7. Prawidłowe ułożenie pacjenta 
4.7.1. Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) 
4.7.2. Pozycja przeciwwstrząsowa 
5. BLS z zastosowaniem AED 
5.1. Algorytm BLS + AED 2010 
5.2. Kolejność czynności ratowniczych 
5.3. Bezpieczeństwo 
6. Rany 
6.1. Wiadomości ogólne 
6.2. Rodzaje ran 
6.3. Gojenie się ran 
6.4. Opatrywanie ran – podstawowe wiadomości 
6.4.1. Najczęściej stosowane materiały opatrunkowe 
6.5. Metody zaopatrywania ran lekkich (powierzchownych) 
6.6. Metody zaopatrywania ran średnio-ciężkich 
6.6.1. Zaopatrzenie rany zawierającej ciało obce 
6.7. Metody zaopatrywania ran ciężkich, zagrażających życiu 
6.7.1. Opatrywanie ran kończyn i tamowanie krwotoków 
6.7.2. Amputacja urazowa 
6.7.3. Rany klatki piersiowej 
6.7.4. Rany brzucha 
6.7.5. Rany głowy i szyi 
6.8. Szczególne rodzaje ran 
6.8.1. Ukąszenie przez węża 
6.8.2. Użądlenie przez owady latające 
6.8.3. Ukąszenie przez kleszcza 
6.8.4. Pogryzienie przez zwierzę 
7. Urazy spowodowane działaniem ciepła, zimna i substancji chemicznych 
7.1. Oparzenia termiczne 
7.1.1. Powikłania oparzenia 
7.1.2. Ocena stopnia i powierzchni oparzenia 
7.1.3. Opatrywanie oparzeń 
7.2. Oparzenia chemiczne 
7.2.1. Oparzenie jamy ustnej, przełyku i żołądka 
7.2.2. Oparzenie oka 
7.2.3. Oparzenia skóry 
7.3. Porażenie cieplne 
7.4. Porażenie słoneczne 
7.5. Udar cieplny 
7.6. Odmrożenie 
7.7. Wychłodzenie organizmu 
8. Złamania, skręcenia, zwichnięcia 
8.1. Złamanie kości 
8.1.1. Opatrywanie złamań – podstawowe zasady 
8.1.2. Złamanie kości czaszki 
8.1.3. Złamanie kręgosłupa szyjnego 
8.1.4. Złamanie żeber 
8.1.5. Złamanie kości kończyny górnej 
8.1.6. Złamanie kości kończyny dolnej 
8.1.7. Złamania otwarte 
8.2. Skręcenie 
8.3. Zwichnięcie 
9. Zatrucia 
9.1. Ogólne zadania ratownika w przypadku zatruć 
9.2. Zatrucia doustne 
9.2.1. Zatrucie alkoholem etylowym 
9.2.2. Zatrucie alkoholem metylowym 
9.2.3. Zatrucie glikolem etylenowym 
9.2.4. Zatrucie środkami czystości 
9.2.5. Zatrucie nieświeżymi produktami spożywczymi 
9.2.6. Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm) 
9.2.7. Zatrucie grzybami 
9.2.8. Zatrucie jadami roślinnymi 
9.2.9. Zatrucie lekami 
9.3. Zatrucia przez drogi oddechowe 
9.3.1. Zatrucie tlenkiem węgla (CO) 
9.3.2. Uduszenie dwutlenkiem węgla (CO2) 
9.3.3. Zatrucie oparami farb, lakierów i rozpuszczalników 
9.4. Zatrucia narkotykami 
10. Nagłe wypadki i zachorowania 
10.1. Omdlenie 
10.2. Ból za mostkiem (atak serca) 
10.3. Porażenie prądem elektrycznym 
10.4. Porażenie piorunem 
10.5. Utonięcie 
10.6. Napad padaczki 
10.7. Napad astmatyczny 
10.8. Wstrząśnienie mózgu 
11. Co zrobić w przypadku… 
11.1. Nieprzytomny na dworcu autobusowym (BLS z użyciem AED) 
11.2. Potrącenie rowerzysty 
11.3. Bezdomny w parku 
11.4. Oparzenie dziecka cieczą 
11.5. Wypadek samochodowy 
11.6. Skok na główkę do zbyt płytkiego zbiornika wodnego 
11.7. Omdlenie 
11.8. Porażenie prądem elektrycznym 
12. Apteczka pierwszej pomocy 
Skorowidz 
Płyta CD
Bibliografia

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Pobierz katalog