Autorzy

Ochrona osób i mienia. Broń palna i środki przymusu bezpośredniego

Nowy produkt

Wydanie pierwsze, 2014 r.
Format A5, s. 84
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-89-3

W książce zebrano i usystematyzowano podstawowe wiadomości wymagane od osób ubiegających się o uprawnienia do pracy w ochronie osób i mienia. Książka może też być cenną pomocą dla osób już posiadających uprawnienia i zatrudnionych przez podmiot zajmujący się zadaniami tej ochrony.

Więcej szczegółów

25,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Wstęp
1. Objaśnienia skrótów użytych w książce
2. Ochrona osób i mienia, formy ochrony i podstawa prawna
3. Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej osób i mienia
3.1. Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów
3.2. Program szkolenia kandydatów
4. Pozwolenie na broń palną
4.1. Wydanie pozwolenia
4.2. Odmowa wydania pozwolenia
4.3. Cofnięcie pozwolenia (w zakresie dotyczącym pracowników ochrony)
5. Użycie i wykorzystanie broni palnej bojowej
5.1. Objaśnienie wyrażeń ustawowych dotyczących kwalifikowanych pracowników ochrony (uprawnionych)
5.2. Noszenie broni
5.3. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
5.4. Przykłady nieostrożnego obchodzenia się z bronią palną
5.5. Zasady użycia lub wykorzystania broni palnej
5.6. Działania uprawnionego (kwalifikowanego pracownika ochrony) przed użyciem broni palnej
5.7. Przypadki użycia broni palnej przez kwalifikowanych pracowników ochrony (uprawnionych)
5.8. Wykorzystanie broni palnej przez kwalifikowanych pracowników ochrony (uprawnionych)
5.9. Postępowanie kwalifikowanego pracownika ochrony (uprawnionego) po użyciu lub wykorzystaniu broni palnej
5.10. Dokumentowanie użycia i wykorzystania broni palnej
5.11. Przykłady – szablony notatek
5.12. Obowiązki przełożonego
6. Środki przymusu bezpośredniego (ś. p. b.)
6.1. Objaśnienie wyrażeń ustawowych
6.2. Przypadki użycia ś. p. b.
6.3. Zasady ogólne użycia lub wykorzystania ś. p. b.
6.4. Zasady użycia poszczególnych ś. p. b.
6.4.1. Siła fizyczna
6.4.2. Kajdanki
6.4.3. Pałka służbowa
6.4.4. Pies służbowy
6.4.5. Chemiczne środki obezwładniające (RMG)
6.4.6. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (paralizatory)
6.5. Działania uprawnionego przed użyciem ś. p. b.
6.6. Wykorzystanie ś. p. b.
6.7. Działania uprawnionego po użyciu lub wykorzystaniu ś. b. p.
6.8. Dokumentowanie użycia i wykorzystania ś. p. b.
6.9. Przykłady – szablony notatek
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.12.2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz.U. z 2013 r. poz. 1681)
7.1. Przykłady – szablony notatek
8. Odpowiedzialność prawna pracowników ochrony
8.1. Przepisy karne dotyczące posiadania i noszenia broni
8.2. Odpowiedzialność za skutki związane z niezgodnym z prawem użyciem lub wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego
9. Literatura

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Pobierz katalog