Jak zorganizować własną firmę i pomnożyć majątek

37,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2013 r.
Format B5, s. 204
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-56-5

Treść tej książki zawiera wyczerpującą odpowiedź na pytanie będące jej tytułem. Znajdują się w niej praktyczne rady i wskazówki, jak założyć własną firmę i jak osiągnąć zysk w rezultacie jej działalności.
Książka adresowana jest do osób zamierzających utworzyć własną firmę oraz do tych już prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza do właścicieli małych firm. Może być też cenną pomocą dla osób związanych w jakikolwiek inny sposób z działalnością gospodarczą.
Stan prawny obowiązujący w dniu 30.06.2013 r.
Ilość

 

 

 

Spis treści:
Wstęp
1. Podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej
1.1. Wstępna ocena koncepcji firmy
1.2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
1.3. Czynniki stymulujące podejmowanie działalności gospodarczej
1.3.1. Pomoc finansowa z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
1.3.2. Unijne dotacje na własny biznes
1.3.3. Preferencyjna składka na ubezpieczenie społeczne
1.3.4. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej
1.4. Małe jednostki gospodarcze
1.5. Formy organizacyjno-prawne podmiotów osób fizycznych
1.5.1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
1.5.2. Spółka cywilna osób fizycznych
1.5.3. Spółka jawna osób fizycznych
1.5.4. Spółka partnerska
1.6. Podstawowe kryteria i pojęcia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
1.6.1. Przedsiębiorca
1.6.2. Firma
1.6.3. Przedsiębiorstwo
1.6.4. Organy ewidencyjne
1.6.4.1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
1.6.4.2. Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
1.7. Pomysł na własny biznes
1.7.1. Droga petenta do uruchomienia działalności gospodarczej
1.7.2. Działanie 1 – wpis do ewidencji działalności gospodarczej
1.7.3. Działanie 2 – urząd skarbowy
1.7.3.1. Numer NIP dla spółki
1.7.3.2. Rejestracja dla potrzeb podatku VAT
1.7.3.3. Zgłoszenie kas fiskalnych
1.7.3.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.7.4. Działanie 3 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1.7.5. Działanie 4 – urząd statystyczny
1.7.6. Działanie 5 – pieczątka firmowa
1.7.7. Działanie 6 – rachunek bankowy
1.7.8. Działanie 7 – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1.7.9. Działanie 8 – inne formalności
1.7.10. Działanie 9 – biuro rachunkowe
2. Zasady opodatkowania osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
2.1. Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego
2.1.1. Definicja – cechy podatku
2.1.2. Elementy konstrukcji podatku
2.1.3. Rodzaje obciążeń podatkowych małych przedsiębiorstw
2.1.4. Księgi podatkowe i deklaracje
2.1.5. Formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
2.2. Opodatkowanie działalności gospodarczej kartą podatkową – wprowadzenie i charakterystyka
2.2.1. Zakres działalności opodatkowanej kartą podatkową
2.2.2. Warunki korzystania z karty podatkowej
2.2.3. Decyzja ustalająca wysokość podatku
2.2.4. Obowiązki podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej
2.2.5. Wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej
2.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2.3.1. Warunki opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.3.2. Pojęcie przychodu w ryczałcie ewidencjonowanym
2.3.3. Wysokość ryczałtu
2.3.4. Obowiązki podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2.3.5. Utrata warunków do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego
2.3.6. Ulga w podatku dochodowym – kredyt podatkowy
2.3.7. Odliczenia od przychodu i podatku
2.3.8. Sankcje
2.4. Zasady ogólne opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
2.4.1. Metody opodatkowania na zasadach ogólnych
2.4.2. Obowiązki podatników prowadzących podatkową książkę przychodów i rozchodów
2.4.3. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
2.4.4. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
2.4.5. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
2.4.6. Możliwości kształtowania kosztów celem zmniejszenia obciążeń fiskalnych
2.4.7. Zamknięcie księgi, ustalenie dochodu oraz wyliczenie podatku
3. Koncepcja prowadzenia własnego przedsiębiorstwa
3.1. Przedsiębiorczość – profesjonalna cecha działalności gospodarczej
3.2. Najważniejsze kryteria wyboru formy podejmowania działalności gospodarczej
3.3. Przedsiębiorstwo jednoosobowe – czynności otwierające działalność
3.4. Jak przygotować plan działalności firmy – business plan (biznesplan)
3.5. Etapy sporządzania biznesplanu
3.6. Podział składników majątku firmy
3.7. Procesy majątkowe w organizacji firmy
4. Formy opodatkowania elementem strategii podatkowej w firmie
4.1. Przykładowe symulacje wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania
4.2. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach organizacyjnoprawnych
4.3. Przykłady wyłączeń z wybranych form opodatkowania
4.4. Podsumowanie
Załączniki