Autorzy

Przedstawiciel handlowy

Nowy produkt

Wydanie pierwsze, 2013 r.
Format A5, s. 136
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-84-8

Treść książki obejmuje opis sylwetki psychologiczno-zawodowej kandydata na przedstawiciela handlowego oraz zakres i sposób wykonywania przez niego obowiązków służbowych.
Książka w zamyśle autorki ma być pomocą wszystkim tym, którzy przygotowują się do podjęcia zawodu handlowca, a także już pracującym, pragnącym dowiedzieć się, jak efektywnie działać, aby osiągnąć sukces zawodowy.

Więcej szczegółów

28,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Wprowadzenie 
1. Rola i zadania przedstawiciela handlowego 
1.1. Rola przedstawiciela handlowego 
1.2. Zadania przedstawiciela handlowego 
1.3. Środowisko pracy przedstawiciela handlowego 
2. Warunki pracy przedstawiciela handlowego 
2.1. Warunki psychologiczno-społeczne 
2.2. Warunki organizacyjne 
2.3. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia 
2.4. Wzory umów i dokumentów 
3. Kształtowanie wizerunku firmy i przedstawiciela 
3.1. Cechy osobowości przedstawiciela handlowego 
3.2. Budowanie wizerunku własnego i firmy 
3.2.1. Wizerunek przedstawiciela, czyli jak cię widzą 
3.2.2. Wizerunek firmy 
3.3. Etyka zawodowa 
3.3.1. Etyka biznesu 
3.3.2. Etyka przedstawiciela handlowego 
3.4. Komunikacja interpersonalna 
3.4.1. Zasady dobrej komunikacji 
3.4.2. Komunikacja werbalna 
3.4.3. Komunikacja niewerbalna 
3.4.4. Komunikacja pisemna 
3.4.5. Bariery w komunikacji 
4. Organizacja pracy własnej 
4.1. Zarządzanie czasem i celami 
4.2. Zasada PARETO 
4.3. Czynniki motywujące w pracy przedstawiciela handlowego 
5. Współpraca z klientami 
5.1. Typy klientów 
5.2. Pozyskiwanie klientów 
5.3. Sposoby radzenia sobie z trudnym klientem 
5.4. Jak utrzymać klienta 
5.5. Charakterystyka współczesnego klienta 
6. Organizacja sprzedaży 
6.1. Teoria sprzedaży 
6.1.1. Klient 
6.1.2. Produkt 
6.1.3. Konkurencja 
6.2. Etapy wizyty handlowej 
6.2.1. „Przykazania przedstawiciela handlowego” 
6.2.2. Rozmowa telefoniczna 
6.2.3. Wizyta handlowa 
6.2.3.1. Etap 1 – Wywiad 
6.2.3.2. Etap 2 – Wzbudzenie zaufania 
6.2.3.3. Etap 3 – Analiza potrzeb 
6.2.3.4. Etap 4 – Prezentacja produktu 
6.2.3.4. Techniki sprzedaży 
6.2.3.5. Zamknięcie sprzedaży 
6.2.3.6. Działania posprzedażowe 
7. Negocjacje handlowe 
7.1. Podstawowe zasady negocjacji 
7.2. Cechy dobrego negocjatora 
7.3. Techniki negocjacji 
8. Merchandising 
8.1. Ogólne zasady merchandisingu 
9. Monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży 
9.1. Podstawowe pojęcia 
9.2. Analiza rynku 
9.3. Badanie konkurencji 
9.4. Postępowanie konsumentów na rynku 
9.5. Segmentacja rynku 
9.6. Wartość badania rynku 
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy przedstawiciela handlowego 
10.1. Wymagania fizyczne i zdrowotne 
10.2. Warunki pracy przedstawiciela handlowego a choroby zawodowe 
10.3. Zagrożenie chorobami 
10.4. Przykładowa karta oceny ryzyka zawodowego 
Literatura

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Pobierz katalog