Zbrojarz
search
  • Zbrojarz

Zbrojarz

31,00 zł
Brutto

Wydanie trzecie zaktualizowane, 2021 r.

Format A5, s. 143

Okładka kartonowa, kolorowa

ISBN 978-83-65382-72-6

Treść niniejszej książki stanowią wiadomości niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania zawodu zbrojarza. Książka adresowana jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza. Może być też pomocna uczniom szkół zawodowych budowlanych oraz innym osobom zatrudnionym w budownictwie.

Ilość

Spis treści

1. Charakterystyka zawodu

2. Wprowadzenie do robót zbrojarskich

2.1. Konstrukcje betonowe niezbrojone i zbrojone

2.2. Charakterystyka betonu

2.3. Ogólna charakterystyka stali

2.4. Współpraca betonu i stali

2.5. Zastosowanie zbrojenia w domu jednorodzinne

3. Materiały z jakich stosuje się zbrojenie

3.1. Charakterystyka stali, siatek, szkieletów i innych wyrobów zbrojeniowych

4. Zasady zbrojenia

4.1. Rodzaje prętów zbrojeniowych

4.2. Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju

4.3. Otulenie prętów betonem

4.4. Sposoby zakotwienia prętów

4.5. Haki i pętle

4.6. Odgięcia prętów

4.7. Siatki zbrojeniowe

5. Zasady przygotowania zbrojenia

5.1. Składowanie stali

5.2. Czyszczenie stali

5.3. Prostowanie stali zbrojeniowej

5.4. Cięcie stali zbrojeniowej

5.5. Gięcie stali

5.6. Montaż zbrojenia

5.7. Przedłużanie prętów zbrojenia

6. Zbrojenie podstawowych elementów żelbetowych

6.1. Zasady zbrojenia słupów ściskanych osiowo

6.2. Słupy ściskane mimośrodowo

6.3. Zasady zbrojenia słupów uzwojonych

6.4. Złącza zbrojenia głównego słupów

6.5. Zasady zbrojenia belek

6.6. Zasady zbrojenia płyt

7. Montaż zbrojenia podstawowych elementów żelbetowych

7.1. Montaż zbrojenia słupów i belek

7.2. Montaż zbrojenia w deskowaniu

7.2.1. Montaż szkieletów słupów w deskowaniu

7.2.2. Montaż szkieletów zbrojenia belek

7.2.3. Montaż szkieletów zbrojenia płyt

8. Korozja zbrojenia

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz kontrola zbrojenia

10. Zasady bhp przy robotach zbrojarskich

10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas montażu zbrojenia

10.2. Odzież ochronna i indywidualne środki ochrony

10.3. Rusztowania

10.4. Praca na wysokości

11. Zbrojenie niektórych elementów budowlanych

11.1. Fundamenty

11.1.1. Ławy fundamentowe

11.1.2. Stopy fundamentowe

11.2. Ściany betonowe monolityczne

11.3. Stropy

11.3.1. Strop płytowo-żebrowy

11.3.2. Stropy krzyżowo-zbrojone

11.3.3. Zbrojenie stropów gęstożebrowych

11.4. Schody

11.4.1. Schody wspornikoww

11.4.2. Schody płytowe

11.4.3. Schody o płycie podwójnie złamanej (bez belek spocznikowych)

11.4.4. Schody policzkowe

11.5. Płyty balkonowe

11.6. Gzymsy i daszki

11.7.Ściany oporowe

12. Organizacja robót zbrojarskich

12.1. Zbrojarnie na placu budowy

12.2. Metody organizacji pracy

13. Dokumentacja techniczna

13.1. Dokumentacja projektowa

13.2. Rysunki elementów i konstrukcji żelbetowych

13.3. Wykaz stali

13.4. Czytanie dokumentacji-rysunek konstrukcyjny

13.5. Czytanie ysunku zbrojarskiego

14. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Literatura

T. Kijowska