Tynkarz
search
  • Tynkarz

Tynkarz

30,00 zł
Brutto
Wydanie drugie, 2020 r.
Format A 5, s. 117
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-57-3

W książce zebrano w sposób zwięzły wiadomości niezbędne w nauce zawodu tynkarza.
Książka adresowana jest do odósb dorosłych, uczestników odpowiednich kursów, a także do osób chcących samodzielnie zdobyć niezbędne kwalifikacje do wykonywania robót tynkarskich.
Ilość

Spis treści:
1. Wtęp
2. Zarys budownictwa ogólnego
2.1. Ustroje nośne i nienośne w budynku
3. Tynki-charakterystyka, podział
4. Materiały do produkcji zapraw
4.1. Charakterystyka zapraw budowlanych
4.2. Spoiwa do zapraw
4.3. Kruszywa do zapraw
4.4. Woda oraz dodatki do zapraw
4.5. Właściwości zaprawy świeżej i stwardniałej
5. Narzędzia i sprzęt tynkarski
6. Roboty pomocnicze w tynkartwie
6.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich
6.2. Rusztowania do zewnętrznych robót tynkarskich
6.3. Rusztowania do wewnętrznych robót tynkarskich
7. Przygotowanie podłoża pod tynk
8. Tynki tradycyjne i sposób ich wykonania
8.1. Wyznaczanie lica tynku
8.2. Technologia wykonania obrzutki, narzutu i gładzi
8.2.1. Obrzutka (szpryc)
8.2.2. Narzut
8.2.3. Gładzie i szpachle
8.3. Rodzaje zapraw tynkarskich, ich charakterystyka i zakres stosowania
8.4. Odmiany tynków zwykłych i ich zastosowanie
8.4.1. Tynki surowe (zwane również rapówkami)
8.4.2. Tynki pospolite
8.4.3. Tynki doborowe kategorii IV i IVf
9. Tynki cienkowarstwowe
10. Tynki ciepłochronne
11. Tynki ciągnione
12. Suche tynki
13. Tynki renowacyjne
14. Siding
15. Tynki wykonywane za pomocą agregatów tynkarskich
16. Optymalne warunki wykonywania tynków
16.1. Przyczyny pękania tynków
17. Rysunek zawodowy tynkarza
17.1. Podstawy dokumentacji budowlanej i oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
17.2. Czytanie dokumentacji rysunkowej
18. Obmiar robót tynkarskich
19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkarskich
20. Bhp podczas robót tynkarskich, typowe zagrożenia, udzielanie pierwszej pomocy
Literatura