Docieplanie budynków metodą ETICS
search
  • Docieplanie budynków metodą ETICS

Docieplanie budynków metodą ETICS

46,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2018r.
Format A5, s. 253
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-27-6

Książka zawiera informacje dotyczące docieplania budynków mieszkalnych. Opisuje szczegółowo czynności związane z wykonywaniem docieplenia ściany zewnętrznej budynku w metodzie ETICS (lekkiej mokrej).
Książka adresowana jest do uczniów szkół budowlanych, uczestników kursów w zakresie budownictwa oraz osób zainteresowanych tematyką docieplania budynków.
Ilość

Spis treści:
1. Wstęp
2. Zadania i cele docieplania budynków
3. Ogólne wiadomości o cieple
3.1. Definicja ciepła
3.2. Konwekcyjny ruch powietrza
3.3. Wymiania ciepła przez promieniowanie
3.4. Przewodzenie ciepła
4. Ogólne zasady wykonywania przegród budowlanych
4.1. Izolacyjność termiczna ścian
4.2. Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody
4.3. Współczynnik przenikania ciepła U
4.4. Ściany jednowarstwowe
4.5. Ściany dwuwarstwowe
4.6. Ściany trójwarstwowe
5. Podstawowe wiadomości o materiałach ciepłochronnych stosowanych w budownictwie
5.1. Wyroby pochodzenia mineralnego
5.1.1. Wełna mineralna
5.1.2. Keramzyt
5.1.3. Perlit
5.1.4. Pollytag
5.1.5. Szkło piankowe-Foamglas
5.2. Spienione tworzywa sztuczne
5.2.1. Styropian
5.2.2. Polistyren ekstrudowany
5.2.3. Pianka poliuretanowa
5.2.4. Pianka krylaminowa
5.3. Wyroby pochodzenia roślinnego
5.3.1. Płyty wiórkowo-cementowe
5.3.2. Płyty pilśniowe porowate
5.3.3. Korek ekspandowany
5.3.4. Ekofiber
6. Metody ociepleń budynków
6.1. Metoda lekka mokra
6.1.1. Metoda lekka mokra przy użyciu styropianu
6.1.2. Metoda lekka mokra przy użyciu wełny mineralnej
6.2. Metoda lekka sucha
6.3. Metoda ciężka mokra
7. Technologia wykonania docieplenia budynków metodą ETICS (lekką mokrą) wg wybranych systemów
7.1. Systemy dociepleń metodą ETICS (lekką mokrą) przy użyciu styropianu
7.1.1. System ETICS firmy Termo Organika
7.1.2. Inne systemy dociepleń ścian zewnętrznych na bazie styropianu
7.2. Systemy dociepleń metodą ETICS (lekką mokrą) przy użyciu wełny mineralnej
7.2.1. System ETICS (ISOVER)
7.2.2. Inne systemy dociepleń ścian zewnętrznych na bazie wełny mineralnej
8. Błędy w docieplaniu budynków
8.1. Błędy przy projektowaniu docieplenia
8.2. Błędy wykonawcze
8.3. Wykonywanie prac dociepleniowych w okresie niskich temperatur
8.4. Ocieplanie ścian od wewnątrz
9. Niekonwencjonalne systemy ociepleń budynków
9.1. System styrobetonu POLYTECH
9.2. System mat termicznych ISOBOOSTER
9.3. System termoizolacyjny z celulozy EKOFIBER
10. Mostki termiczne w budynkach
11. Termoizolacja części podziemnych budynku
11.1. Ogólne wiadomości o fundamentach
11.2. Ocieplanie fundamentów i ścian fundamentowych
12. Termoizolacja podłóg
12.1. Ogólne wiadomości o podłogach
12.2. Ocieplanie podłogi na gruncie
12.3. Ocieplanie podłogi stropowej
12.3.1. Podłogi stropowe o podkładach monolitycznych
12.3.2. Podłogi stropowe o podkładach prefabrykowanych
13. Termoizolacja stropów
13.1. Ogólne wiadomości o stropach
13.2. Ocieplanie stropów
14. Termoizolacja tarasów
14.1. Ogólne wiadomości o tarasach
14.2. Ocieplanie tarasów
15. Termoizolacja stropodachów
15.1. Ogólne wiadomości o stropodachach
15.2. Docieplanie stropodachów pełnych
15.3. Stropodachy o konstrukcji odwróconej
16. Termoizolacja dachów
16.1. Ogólne wiadomości o dachach
16.2. Dachy krokwiowe
16.3. Dachy jętkowe
16.4. Dachy płatwiowo-kleszczowe
16.5. Dachy wieszarowe
16.6. Ocieplanie dachów
17. Termomodernizacja obiektów
17.1. Podstawowe zasady termomodernizacji
17.2. Charakterystyka energetyczna budynków
17.3. Audyt energetyczny
17.4. Efekty ekonomiczne docieplania budynku
18. Rusztowania do zewnętrznych robót dociepleniowych
18.1. Ogólne wiadomości o rusztowaniach
18.2. Zasady bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań
Wykaz literatury i norm
Notatka o firmach związanych z systemami ociepleń
Termo Organika
ISOVER
Firma Farby Kabe Polska
KABE Farben
LAKMA
ISOROC Polska S.A.
ANAR
K. Wysocki