Rusztowania w budownictwie. Budowa i eksploatacja
search
  • Rusztowania w budownictwie. Budowa i eksploatacja

Rusztowania w budownictwie. Budowa i eksploatacja

30,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2012 r.
Format A5, s. 142
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-14-5

Książka jest adresowana do osób, które w swojej praktyce zawodowej mają lub będą mieć do czynienia z rusztowaniami. Może ona służyć doświadczonym monterom, jak również być dodatkową pomocą dydaktyczną z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół budowlanych.
Publikacja zawiera niezbędne informacje na temat budowy i eksploatacji rusztowań.
Ilość


Spis treści:
Wstęp 
1. Rola i znaczenie rusztowań w robotach budowlanych 
2. Definicje i konstrukcja rusztowań 
2.1. Definicje rusztowań 
2.2. Elementy składowe rusztowań 
2.3. Konstrukcja rusztowań 
2.4. Podział rusztowań ze względu na rodzaj materiałów użytych do ich budowy 

2.4.1. Rusztowania drewniane 
2.4.2. Rusztowania stalowe 
2.4.3. Rusztowania aluminiowe 

2.5. Podział rusztowań ze względu na budowę konstrukcji 

2.5.1. Rusztowania systemowe 
2.5.2. Rusztowania niesystemowe 

2.6. Podział rusztowań ze względu na sposób użytkowania 

2.6.1. Rusztowania nieruchome 
2.6.2. Rusztowania przejezdne 

3. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań 
3.1. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
3.2. Zasady bhp przy montażu i demontażu rusztowań 
3.3. Zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu 
3.4. Przyczyny powstawania wypadków i zagrożeń 
4. Montaż i demontaż rusztowań 
4.1. Technologia montażu i demontażu rusztowań 

4.1.1. Montaż i demontaż rusztowań ramowych 
4.1.2. Montaż i demontaż rusztowań modułowych 
4.1.3. Montaż i demontaż rusztowań typu „Warszawa” 
4.1.4. Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych 

5. Eksploatacja rusztowań 
6. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach 
6.1. Sprzęt ochrony osobistej pracowników 
6.2. Zasady udzielania pierwszej pomocy 

6.2.1. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran 
6.2.2. Złamania kończyn 
6.2.3. Zwichnięcia, skręcenia i stłuczenia stawów 
6.2.4. Porażenie prądem elektrycznym 

7. Przykłady zastosowań rusztowań 
7.1. Standardowe realizacje rusztowań 
7.2. Niestandardowe zastosowania rusztowań 
Wykaz literatury i norm

K. Wysocki