Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane
search
  • Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane

Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane

44,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2011 r.
Format A5, s. 232
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-32-9

W książce podano charakterystyki materiałów tradycyjnych i nowoczesnych, stosowanych w budownictwie, z podziałem na ich zastosowanie w obiekcie budowlanym. Książka może ułatwić dokonanie wyboru materiałów na planowaną budowę domu przez inwestorów indywidualnych, do których książka ta jest adresowana
Ilość

Spis treści:
Wstęp
1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych
1.1. Klasyfikacja obiektów budowlanych
1.2. Normy obowiązujące w budownictwie
1.3. Etapy realizacji budowy
1.4. Siły oddziałujące na budynek
1.5. Schematy konstrukcyjne działania obciążeń
1.6. Układ nośny budynku
2. Ogólne wiadomości o materiałach budowlanych
2.1. Cechy techniczne materiałów budowlanych
2.1.1. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych
2.1.2. Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych
2.1.3. Właściwości chemiczne materiałów budowlanych
2.2. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych
2.3. Warunki transportu i sposoby magazynowania materiałów budowlanych
2.3.1. Zagospodarowanie placu budowy
2.3.2. Drogi na placu budowy
2.3.3. Plac składowy
2.3.4. Wiaty
2.3.5. Magazyny zamknięte
3. Fundamenty i ściany piwniczne
3.1. Klasyfikacja fundamentów
3.2. Klasyfikacja betonów
3.3. Składniki mieszanki betonowej
3.3.1. Cementy
3.3.2. Kruszywa mineralne
3.3.3. Woda zarobowa
3.3.4. Domieszki chemiczne i dodatki mineralne
3.4. Właściwości mieszanki betonowej
3.5. Beton zwykły
3.6. Betony specjalne
3.7. Stal zbrojeniowa
3.8. Warstwa podkładowa
3.9. Deskowanie
3.10. Ściany fundamentowe i ściany piwniczne
4. Hydroizolacje ścian piwnicznych
4.1. Typy hydroizolacji
4.2. Rodzaje pap
4.3. Płynne materiały bitumiczne do izolacji wodochronnych
4.4. Hydroizolacje z folii płaskiej i membrany
4.5. Folie tłoczone
4.6. Akcesoria do foliowania
4.7. Zaprawy i betony hydroizolacyjne
4.8. Termoizolacje ścian piwnicznych
5. Ściany
5.1. Klasyfikacja ścian
5.2. Drewniane ściany wieńcowe
5.3. Rodzaje ścian murowanych
5.4. Beton komórkowy
5.5. Ceramika tradycyjna
5.6. Ceramika poryzowana
5.7. Keramzytobeton
5.8. Silikaty
5.9. Zaprawy murarskie
5.10. Ściany z szalunkiem traconym
5.11. Gzyms
5.12. Nadproże
5.13. Murowane ścianki działowe
5.14. Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
5.15. Kształtki szklane
5.16. Ściany szkieletowe
5.17. Kształtowniki stalowe
5.18. Kominy
6. Stropy i schody
6.1. Klasyfikacja stropów
6.2. Stropy drewniane
6.3. Stropy gęstożebrowe
6.4. Stropy płytowe
6.5. Deskowanie stropu
6.6. Elementy i klasyfikacja schodów
6.7. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne schodów
7. Dachy
7.1. Elementy konstrukcji dachu
7.2. Drewno na konstrukcję dachową
7.3. Elementy łączne do drewna
7.4. Prefabrykowana więźba dachowa
7.5. Czynniki decydujące o wyborze rodzaju pokrycia
7.6. Folie dachowe
7.7. Pokrycia z materiałów naturalnych
7.8. Pokrycia bitumiczne
7.9. Blachy dachowe
7.10. Dachówki ceramiczne i cementowe
7.11. Ocieplenie dachu
7.12. Uszczelki dachowe
7.13. Orynnowanie
8. Termoizolacje
8.1. Styropian
8.2. Polistyren ekstrudowany
8.3. Wełna mineralna
8.4. Poliuretan
8.5. Keramzyt
8.6. Termoizolacje z włókien drzewnych
8.7. Inne materiały ociepleniowe
9. Tynki
9.1. Klasyfikacja tynków
9.2. Rodzaje mas tynkarskich
9.3. Tradycyjne tynki grubowarstwowe
9.4. Tynki specjalne
9.5. Tynki cienkowarstwowe
9.6. Suche tynki – płyty gipsowo-kartonowe
10. Stolarka budowlana
10.1. Klasyfikacja okien i drzwi
10.2. Rozwiązania materiałowe okien
10.3. Rodzaje szyb okiennych
10.4. Parapety
10.5. Drzwi zewnętrzne
10.6. Drzwi wewnętrzne
10.7. Materiały do montażu stolarki i uszczelniania styków z ościeżnicą
11. Podłogi i okładziny
11.1. Układ warstw podłogowych
11.2. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg
11.3. Podkłady podłogowe
11.4. Nawierzchnie podłogowe z drewna
11.5. Materiały do zabezpieczania posadzek drewnianych
11.6. Ceramiczne nawierzchnie podłogowe
11.7. Kamienne nawierzchnie podłogowe
11.8. Zaprawy klejowe i fugi
11.9. Nawierzchnie podłogowe z tworzyw sztucznych
11.10. Nawierzchnie (posadzki) na ogrzewanej podłodze
11.11. Okładziny wewnętrzne
11.12. Suche elewacje
11.13. Okładziny cokołu
12. Malowanie
12.1. Cechy wyróżniające poszczególne rodzaje farb
12.2. Preparaty gruntujące
12.3. Farby do wnętrz
12.4. Farby strukturalne
12.5. Farby elewacyjne
12.6. Tapety
Literatura