Dom po powodzi. Poradnik
search
  • Dom po powodzi. Poradnik

Dom po powodzi. Poradnik

26,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2010 r.
Format A5, s. 84
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-89387-91-2

W książce omówiono przystępnie i zwięźle sposoby postępowania zmierzającego do usunięcia skutków zalania wodą domu lub lokalu użytkowego.
Książka jest adresowana do użytkowników budynków-lokali, które zostały objęte powodzią.
Ilość


Spis treści
Wstęp 

1. Pierwsze dni w domu po powodzi 
1.1. Zagrożenia 
1.2. Zakres prac do wykonania 
1.3. Wielkie porządki w domu 
1.4. Skażona woda i gleba 
1.5. Zawilgocone elementy budynku 
1.6. Zalane instalacje i urządzenia gospodarstwa domowego 
2. Metody określania wilgotności murów 
2.1. Metoda suszarkowo-wagowa 
2.2. Metoda karbidowa CM 
2.3. Metody elektryczne 
2.4. „Chałupnicze” sposoby określania wilgotności murów 
3. Tradycyjne metody renowacji hydroizolacji części podziemnych budynku 
3.1. Wiadomości wstępne 
3.2. Rodzaje hydroizolacji i warunki ich wykonania 
3.3. Renowacja izolacji pionowej 
3.3.1. Odkopanie ścian fundamentowych 
3.3.2. Galeria 
3.4. Renowacja izolacji poziomej 
3.4.1. Odcinkowe podcinanie muru 
3.4.2. Metoda HV 
3.5. Naprawa hydroizolacji wewnątrz budynku 
3.6. Drenaż 
4. Bezinwazyjne metody osuszania murów 
4.1. Wiadomości wstępne 
4.2. Osuszanie naturalne 
4.3. Osuszanie sztuczne 
4.3.1. Nagrzewnice 
4.3.2. Osuszanie kondensacyjne 
4.3.3. Osuszacze absorpcyjne 
4.3.4. Metody elektrofizyczne 
4.3.5. Metoda mikrofalowa 
4.3.6. Osuszanie próżniowe 
4.3.7. Metoda elektroosmozy 
5. Iniekcyjne metody osuszania i izolacji murów 
5.1. Wiadomości wstępne 
5.2. Iniekcja grawitacyjna 
5.3. Iniekcja ciśnieniowa 
5.4. Termoiniekcja 
5.5. Metody elektroiniekcyjne 
6. Materiały hydroizolacyjne 
6.1. Mikrozaprawy uszczelniające 
6.2. Hydroizolacyjne masy powłokowe 
6.3. Materiały rolowe 
6.4. Membrany samoprzylepne 
6.5. Folie izolacyjne 
6.6. Wyroby bentonitowe 
7. Pleśnie, grzyby domowe i wysolenia 
7.1. Grzyby pleśniowe 
7.2. Grzyby domowe 
7.3. Wysolenia 
Literatura