Instalacje centralnego ogrzewania
search
  • Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania

72,00 zł
Brutto
Wydanie pierwsze, 2015 r.
Format A5, s. 304
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-62760-63-3

Książka zawiera szczegółowe wiadomości na temat instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń. Opisano systemy i rodzaje centralnego ogrzewania, stosowane kotły, grzejniki, armaturę, materiały instalacyjne tradycyjne i nowoczesne. Opisano też sposoby wykonywania robót instalacyjnych i obowiązujące zasady bhp.
Książka adresowana jest do projektantów, wykonawców instalacji centralnego ogrzewania, może być także cenną lekturą dla uczniów zasadniczych i średnich szkół technicznych o odpowiednich kierunkach kształcenia.
Ilość

Spis treści:
Wstęp

1. Instalacje ogrzewania
1.1. Podział ogrzewań
1.2. Ogrzewanie miejscowe
1.2.1. Piece kaflowe
1.2.2. Kominki
1.2.3. Ogrzewanie elektryczne
1.3. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
1.3.1. Podział instalacji centralnego ogrzewania wodnego
1.3.2. System ogrzewania grawitacyjnego
1.3.3. system ogrzewania pompowego
1.4. Zabezpieczenie niskotemperaturowych ogrzewań wodnych
1.4.1. System zabezpieczenia przez naczynie wzbiorcze typu otwartego
1.4.2. System zabezpieczenia przez przeponowe naczynia wzbiorcze
1.4.3. Oznaczenia graficzne instalacji centralnego ogrzewania
2. Elementy instalacji centralnego ogrzewania
2.1. Źródła ciepła.
2.1.1. Kotły.
2.1.2. Wymienniki ciepła.
2.1.3. Oznaczenia graficzne na rysunkach wg normy PN-84-B-01400.
2.2. Grzejniki.
2.2.1. Elementy wyposażenia grzejników.
2.2.2. Ogólne zasady montażu grzejników.
2.2.3. Oznaczenia graficzne urządzeń grzewczych na podstawie normy PN-84-B-01400.
3. Przegląd produkowanych kotłów na bazie oferty firmy VIESSMANN.
3.1. Kotły gazowe z otwartą lub zamkniętą komorą spalania.
3.2. Kotły gazowe kondensacyjne.
3.3. Kotły olejowe konwencjonalne.
3.4. Kotły olejowe kondensacyjne.
4. Przegląd produkowanych grzejników na podstawie oferty firmy "PURMO".
4.1. Grzejniki płytowe.
4.2. Grzejniki łazienkowe.
4.3. Grzejniki dekoracyjne.
5. Zasady projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
5.1. Obliczanie współczynników przenikania ciepła przegród.
5.2. Zapotrzebowanie na ciepło.
5.2.1. Straty ciepła przez przenikanie.
5.2.2. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji Qw.
5.3. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
5.4. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
6. Rury z tworzyw sztucznych.
6.1. Właściwości rur z tworzyw sztucznych.
6.2. Rodzaje tworzyw sztucznych do produkcji rur.
6.2.1. Polichlorek winylu (PVC).
6.2.2. Polietylen (PE).
6.2.3. Polipropylen (PP).
6.2.4. Polibutylen (PB). 
6.2.5. Rury wielowarstwowe.
6.3. Podstawowe pojęcia określające parametry rur.
7. Instalacje centralnego ogrzewania z polietylenu PE.
7.1. Informacje ogólne.
7.2. Opis systemu POLIMARKY.
7.3. Ogólne zasady projektowania instalacji c.o. z rur PE.
7.4. Instrukcja montażu instalacji z polietylenu.
7.5. Składowanie i transport rur polietylenowych.
8. Instalacje z polipropylenu PP.
8.1 Systemy z polipropylenu (wiadomości ogólne).
8.2. Elementy systemu z polipropylenu.
8.3. Kompensacja wydłużeń termicznych instalacji z polipropylenu (rozszerzalność liniowa przewodów).
8.4. Techniki łączenia systemów z polipropylenu poprzez zgrzewania.
8.4.1. Instrukcja zgrzewania rur z polipropylenu.
8.4.2. Narzędzia i przyrządy pomocnicze.
8.5. Pozostałe techniki łączenia systemów z polipropylenu.
8.6. Uwagi ogólne do wykonywania instalacji z PP. 
8.7. Izolacje termiczne.
8.8. Uruchomienie instalacji grzewczej.
8.8.1. Płukanie instalacji grzewczych.
8.8.2. Próba ciśnieniowa i odbiór instalacji.
9. Instalacje z rur wielowarstwowych.
9.1. Systemy wodociągowe z rur wielowarstwowych PE-AL-PE (wiadomości ogólne).
9.2. Elementy systemu PE-AL-PE.
9.3. Narzędzia do montażu systemu KISAN.
9.4. Instrukcja montażu połączeń systemu KISAN.
9.4.1. Zasady i sposoby rozprowadzenia przewodów z rur KISAN.
9.4.2. Prowadzenie i izolowanie cieplne przewodów.
9.4.3. Kompensacja wydłużeń termicznych.
9.4.4. Wymagania szczegółowe odnośnie instalowania przewodów z rur KISAN.
9.5. Warunki odbioruinstalacji z rur typu KISAN.
9.6. Wskazówki do projektowania i montażu instalacji centralnego ogrzewania z rur typu KISAN.
9.7. Ogrzewanie podłogowe - KISAN COMFORT.
9.8. Montaż instalacji ogrzewania podłogowego KISAN COMFORT FLOOR.
9.9. Typy ogrzewań podłogowych wykonywanych w technologii mokrej.
9.10. Ogrzewanie podłogowe w technologii suchego jastrychu.
9.11. Ogrzewanie ścienne.
9.12. Regulacja ogrzewania podłogowego - układy mieszające.
9.13. Specjalne zastosowania ogrzewań płaszczowych.
9.14. Ogrzewanie przestrzeni otwartych.
10. Tradycyjne instalacje z rur stalowych.
10.1. Charakterystyka rur stalowych - zalety i wady.
10.2. Sposoby łączenia rur stalowych.
10.3. Zestawienie przykładowych produktów.
10.4. Łączenie rur przez spawanie.
11. Instalacje centralnego ogrzewania z rur i złączek stalowych zaprasowywanych systemów KISTAL C i KISTAL-INOX.
11.1. Wiadomości ogólne o systemie.
11.2. Złączki systemu KISTAL.
11.3. Zastosowanie systemów KISTAL C i KISTAL-INOX.
11.4. Wydłużenie termiczne rur KISTAL-INOX i KISTAL C.
11.5. Instrukcja montażu systemów KISTAL C i KISTAL-INOX.
11.6. Wskazówki Instalacyjne.
11.7. Badanie szczelności.
12. Instalacje z miedzi.
12.1. Właściwości miedzi i jej zastosowanie w instalacjach wewnętrznych.
12.2. Charakterystyka techniczna rur z miedzi wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych.
12.3. Charakterystyka techniczna łączników do rur miedzianych wykorzystywanych w instalacjach wewnętrznych.
12.4. Rodzaje połączeń rurowych i ich stosowanie.
12.5. Instrukcja przygotowania i montażu elementów instalacji miedzianych.
12.6. Połączenia rur miedzianych.
12.6.1. Lutowanie miękkie.
12.6.2. Lutowanie twarde.
12.6.3. Spawanie i zaprasowywanie.
12.7. Gięcie rur miedzianych.
12.8. Wytyczne montażu instalacji z rur miedzianych.
12.9. Instalacje centralnego ogrzewania.
12.10. Ogrzewanie podłogowe.
13. Bhp robót budowlanych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
13.1 Obowiązki kierownika budowy w zakresie bhp.
13.2. Posługiwanie się narzędziami i elektronarzędziami.
13.3. Znaki bezpieczeństwa.
13.4. Prace na wysokości.
13.5. Wypadki przy pracy.
13.6. Organizacja pierwszej pomocy.
Literatura
J. Guzik