Autorzy

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Nowy produkt

Wydanie pierwsze, 2006 r.
Format A5, s. 166
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-35-2

Książka zawiera ujęte w sposób zwięzły podstawowe wiadomości, które powinni posiadać kandydaci na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie wymaganych przepisami uprawnień, a także dla innych osób zajmujących się eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Więcej szczegółów

32,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Od wydawcy
1. Akty prawne dotyczące dozoru technicznego 
1.1. Ważniejsze postanowienia zawarte w przepisach dotyczących dozoru technicznego 
1.2. Wybrane postanowienia przepisów dotyczących dozoru technicznego w odniesieniu do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 
1.2.1. Wymagania dozoru technicznego dotyczące dokumentacji technicznej odbiorczej dla wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 
1.2.2. Wymagania dozoru technicznego, jakie powinny spełniać wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia 
1.2.2.1. Sprawdzanie działania urządzeń i układów sterowniczych 
1.2.2.2. Sprawdzanie działania ograniczników ruchów roboczych mechanizmów (łączników krańcowych i końcowych, zaworów hydraulicznych, pneumatycznych itp.) 
1.2.2.3. Sprawdzanie urządzenia do manipulowania ładunkiem, stanu cięgien, ich zamocowania oraz elementów zawieszenia 
1.2.2.4. Sprawdzanie skuteczności działania urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem prędkości 
1.2.2.5. Sprawdzanie mechanizmów wózka 
1.2.2.6. Sprawdzanie układów hydraulicznych wózka 
1.2.2.7. Przeprowadzanie próby statycznej i dynamicznej wózka 
1.2.2.8. Sprawdzanie działania wskaźników, sygnalizacji i oświetlenia 
1.2.2.9. Kontrola stanu konstrukcji nośnej w miejscach dostępnych do oględzin 
1.2.2.10. Sprawdzanie zbiornika i instalacji na paliwo gazowe 
1.2.2.11. Wykonywanie badań technicznych wózka przez dozór techniczny 
1.2.3. Warunki, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 
2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia 
2.1. Rodzaje i podział 
2.2. Budowa typowych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 
2.2.1. Rama wózka z przeciwciężarem 
2.2.2. Mosty (osie) z zestawem kół jezdnych 
2.2.3. Układy napędowe 
2.2.3.1. Napęd za pomocą silnika spalinowego 
2.2.3.2. Podstawowe wiadomości o napędach spalinowych 
2.2.3.3. Sprzęgła i zmiennik momentu 
2.2.4. Sterowanie jazdą wózka 
2.2.5. Układ podnoszenia 
2.2.5.1. Maszt 
2.2.5.2. Mechanizm podnoszenia 
2.2.5.3. Łańcuch 
2.2.6. Wyposażenie i elementy hydrauliczne wózka 
2.2.6.1. Schemat instalacji hydraulicznej wózka podnośnikowego 
2.2.6.2. Rodzaje i budowa pomp hydraulicznych 
2.2.6.3. Siłowniki hydrauliczne 
2.2.6.4. Rodzaje i budowa zaworów 
2.2.7. Układ kierowania wózków podnośnikowych 
2.2.7.1. Układ kierowniczy mechaniczny 
2.2.7.2. Hydrauliczny układ kierowania wózka 
2.2.8. Układy hamulcowe wózków podnośnikowych 
2.2.8.1. Hamulce zasadnicze 
2.2.8.2. Hamulec postojowy 
2.2.9. Instalacja elektryczna wózków podnośnikowych z napędem spalinowym 
2.2.10. Wyposażenie dodatkowe 
2.2.10.1. Kraty ochronne 
2.2.10.2. Dach ochronny 
2.2.10.3. Zabezpieczenia przed przeciążeniem 
2.3. Budowa typowych wózków podnośnikowych z napędem elektrycznym 
2.3.1. Napęd jazdy wózka 
2.3.2. Napęd mechanizmu podnoszenia i przechyłu masztu 
2.3.3. Sterowanie przechyłem masztu i kierowanie jazdą wózka 
2.3.4. Instalacje i urządzenia elektryczne wózka podnośnikowego z napędem elektrycznym 
2.4. Koła jezdne przedniego i tylnego mostu wózka 
2.5. Silniki spalinowe zasilane gazem z butli 
2.5.1. Butle gazowe 
2.5.2. Gazy stosowane do zasilania silników 
3. Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z MECHANICZNYM napędem PODNOSZENIA 
3.1. Obowiązki i zadania konserwatora 
3.1.1. Przeglądy konserwacyjne 
3.1.2. Części i zespoły przeznaczone do wymiany 
3.1.3. Wpływ stateczności wózka na jego bezpieczną eksploatację 
3.2. Obsługa techniczna oraz zakres czynności, jakie powinny być wykonane podczas jej przeprowadzania 
3.2.1. Obsługa techniczna w okresie docierania (OTD) 
3.2.2. Obsługa techniczna codzienna (OTC) 
3.2.3. Obsługa techniczna okresowa (OTO) 
3.2.4. Obsługa techniczna sezonowa (OTS) 
3.3. Wykaz typowych usterek występujących przy przeglądach konserwacyjnych wózków jezdniowych podnośnikowych i sposób ich usuwania 
3.4. Wykaz typowych usterek w zakresie części elektrycznej przy wózkach podnośnikowych i sposób ich usuwania 
4. Zasady BHP przy konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 
5. Awarie i nieszczęśliwe wypadki występujące przy konserwacji i eksploatacji wózków 
Akty prawne 
Dokumentacje techniczno-ruchowe wytwórców wózków

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Wydanie pierwsze, 2006 r.
Format A5, s. 166
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-35-2

Książka zawiera ujęte w sposób zwięzły podstawowe wiadomości, które powinni posiadać kandydaci na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ubiegających się o uzyskanie wymaganych przepisami uprawnień, a także dla innych osób zajmujących się eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Pobierz katalog