Autorzy

Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych

Nowy produkt

Wydanie dziesiąte, 2017 r.
Format A5, s. 262
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-09-2

W książce zebrano wiadomości objęte obowiązującymi programami szkoleń kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych. W tym wydaniu zawarto też 194 pytania z odpowiedziami. Integralną częścią uzupełniającą książki jest płyta CD.
Książka przeznaczona jest dla słuchaczy kursów organizowanych dla kandydatów na kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych. Może też stanowić pomoc dla wykładowców, organizatorów kursów i użytkowników wózków.

Więcej szczegółów

33,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Wstęp:
1. Kierowca-operator wózków jezniowych z napędem silnikowym
2. Wózki jezdniowe napędzane
2.1. Definicja i podział wózków jezdniowych napędzanych
2.2. Wielkości znamionowe wózków i ich właściwości użytkowe
2.3. Dane techniczne wózków
3. Budowa wózków jezdniowych napędzanych
3.1. Układy napędowe
3.2. Układ kierowniczy
3.3. Układ hamulcowy
3.4. Mechanizm roboczy podnoszenia
3.5. Wyposażenie elektryczne wózków jezdniowych napędzanych
3.6. Urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze oraz oświetlenie
3.7. Osprzęt roboczy
3.8. Wskaźnik udźwigu
3.9. Wskaźnik wysokości podnoszenia
3.10. Rama i karoseria wózka
4. Butle gazowe w wózkach z silnikiem spalinowym zasilanym gazem z butli
5. Eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym
5.1. Dozór techniczny
5.2. Stateczność wózków podnośnikowych
5.3. Zasady ogólne eksploatacji wózków
5.4. Eksploatacja układów hydraulicznych
5.5. Eksploatacja baterii akumulatorowej trakcyjnej
5.6. Uruchamianie, jazda i zatrzymywanie wózka
6. Ładunkoznawstwo
6.1. Opakowania ładunków
6.2. Urządzenia do formowania i przemieszczania jednostek ładunkowych
6.3. Składowanie ładunków
7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnątrzzakładowym
7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy
7.2. Bhp kierowcy wózka jezdniowego napędzanego
7.3. Transport materiałów niebezpiecznych
7.4. Prace ręczne związane z przemieszczaniem ładunków wózkami jezdniowymi napędzanymi
7.5. Bezpieczeństwo w ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
7.6. Ochrona przeciwpożarowa
7.7. Znaki bezpieczeństwa
7.8. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc
8. Wybrane wiadomości uzupełniające (niezbędne!)
8.1. Ważniejsze pojęcia i definicje w elektrotechnice
8.2. Elektryczne maszyny i urządzenia
8.3. Zabezpieczenia urządzeń i instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń
8.4. Niebezpieczeństwo porażenia prądem
8.5. Elektronika - ważniejsze pojęcia
8.6. Mechanika - ważniejsze pojęcia i definicje
8.7. Części maszyn
8.8. Budowa i zasada pracy silników spalinowych
8.9. Napęd i sterowanie hydrauliczne
9. Przykłady pytań egzaminacyjnych
Literatura

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych

Kierowca-operator wózków jezdniowych napędzanych

Wydanie dziesiąte, 2017 r.
Format A5, s. 262
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 978-83-65382-09-2

W książce zebrano wiadomości objęte obowiązującymi programami szkoleń kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych. W tym wydaniu zawarto też 194 pytania z odpowiedziami. Integralną częścią uzupełniającą książki jest płyta CD.
Książka przeznaczona jest dla słuchaczy kursów organizowanych dla kandydatów na kierowców-operatorów wózków jezdniowych napędzanych. Może też stanowić pomoc dla wykładowców, organizatorów kursów i użytkowników wózków.
Pobierz katalog