Autorzy

Najczęściej kupowane

na stronę
Pokazuje 25 - 36 z 154 elementów
 • Wydanie pierwsze, 2011 r. Format A5, s. 140 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-20-6 Wymagania stawiane sprzedawcy, zwięzły lecz przystępny opis czynności i obowiązków należących do sprzedawcy oraz opis technicznego wyposażenia sklepu, uzupełniony skrótem towaroznawstwa, stanowią treść tej książki. Książka ma charakter praktycznego poradnika i...

  31,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2016 r.Format A5, s. 97Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-05-4Dźwigniki montowane na pojeździe - hakowce i bramowce - stanowią treść tej książki, w której w sposób zwięzły przedstawiono ich budowę i zasady eksploatacji oraz odnośne przepisy prawne. Adresatami książki są osoby związane zawodowo z obsługą, konserwacją i...

  28,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2015 r. Format A5, s. 240 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-78-7Wiadomości stanowiące treść niniejszej książki są wymagane od kandydatów na konserwatorów ładowarek teleskopowych w toku egzaminów. Są one też niezbędne w pracy na stanowisku konserwatora.Książka jest adresowana do kandydatów na konserwatorów ładowarek...

  52,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2010 r. Format A5, s. 213 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-89387-94-3 Książka zawiera szczegółowe opisy budowy platform załadowczych, zasady ich obsługi i konserwacji, określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz omawia obowiązujące przepisy odnoszące się do tych urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dozoru...

  31,00 zł
 • Wydanie drugie, 2009 r.Format A5, s. 135Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-89387-56-1W książce przedstawiono budowę typowych pilarek łańcuchowych (silnik, układ tnący) oraz omówiono zasady ich właściwej eksploatacji, a także technikę ścinki drzew z uwzgędnieniem zasad bezpieczeństwa pracy. Jest ona adresowana do szerokiego grona użytkowników pilarek...

  27,00 zł
 • Wydanie piąte, 2015 r. Format A5, s. 378, zawiera 800 pytań i odpowiedzi Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-59-6 W książce przedstawiono w formie pytań i odpowiedzi podstawowe wiadomości o gazach i paliwach gazowych oraz zasady budowy, działania i eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych. Również w takiej formie podano wybrane fragmenty...

  57,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2008 r. Format A5, s. 167 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-89387-54-7W książce zebrano wiadomości dotyczące budowy, obsługi i konserwacji żurawi stacjonarnych w zakresie wymaganym od kandydatów do obsługi oraz konserwatorów.Książka przeznaczona jest dla osób ubiegających się o odpowiednie uprawnienia do obsługi lub konserwacji...

  32,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2013 r. Format A5, s. 146 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-76-3W książce opisano budowę kombajnów zbożowych, ich przeznaczenie, zastosowanie, konstrukcję oraz klasyfikację. Omówiono też zasady użytkowania, technologię robót, zasady bhp i ppoż.Książka adresowana jest do osób zatrudnionych bezpośrednio przy eksploatacji...

  32,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2009 r. Format A5, s. 80 Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-89387-63-9 W książce zostały przedstawione w sposób zwięzły, a zarazem przystępny podstawowe wiadomości wymagane od osób chcących zdobyć zawód glazurnika. Książka może być także wykorzystana przez osoby, które zechcą wykonać prace glazurnicze we własnym mieszkaniu.

  21,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2011 r. Format A5, s. 230 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-62760-05-3 Podstawy budownictwa ogólnego, wybrane zagadnienia prawa budowlanego, stosowane materiały, maszyny i narzędzia oraz technologia robót wykończeniowych składają się na treść tej książki.Jej adresatami są uczestnicy odpowiednich kursów, indywidualni inwestorzy i...

  47,00 zł
 • Wydanie trzecie poprawione, 2017 r.Format A5, s. 124Okładka kartonowa, kolorowaISBN 978-83-65382-10-8W książce przedstawiono ważniejsze przepisy dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym oraz omówiono rodzaje dźwigów, ich budowę, a także zasady bezpiecznej eksploatacji.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla...

  25,00 zł
 • Wydanie pierwsze, 2009 r. Format A5, s. 96 Okładka kartonowa, kolorowa ISBN 978-83-89387-62-2 W książce zebrano wiadomości na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pragnących zdobyć zawód brukarza, może także być też cenną pomocą dla osób organizujących i...

  20,00 zł
Pokazuje 25 - 36 z 154 elementów
Pobierz katalog