Autorzy

Poradnik pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli

Nowy produkt

Wydanie pierwsze, 2005 r.
Format A5, s. 382
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-20-4

Książka stanowi vademecum wiedzy psychologiczno-pedagogiczno-metodycznej; przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uprawnienia nauczycielskie w formach szkolnych i kursowych, a także dla: prelegentów i lektorów, instruktorów placówek upowszechniania kultury, bibliotekarzy, instruktorów oświaty zdrowotnej i wiedzy praktycznej, mistrzów-instruktorów praktycznej nauki zawodu, trenerów-facilitatorów szkoleń, organizatorów szkoleń w rzemiośle.

Więcej szczegółów

47,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Wprowadzenie 
ROZDZIAŁ I 
ELEMENTY PSYCHOLOGII 
TEMAT 1: Kim jest człowiek i od jakich czynników zależy jego zachowanie 
TEMAT 2: Koncepcje rozwoju człowieka i ich wpływ na praktykę szkolną 
TEMAT 3: Projektowanie procesów edukacyjnych w szkole 
TEMAT 4: Projektowanie działań wspomagających rozwój ucznia 
TEMAT 5: Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych (na przykładzie ucznia zdolnego) 
TEMAT 6: Stadia życia i zadania rozwojowe człowieka dorastającego i dorosłego 
TEMAT 7: Procesy poznawcze i emocjonalne oraz ich związek z uczeniem się 
TEMAT 8: Interakcje nauczyciel – uczeń; sprawności komunikacyjne nauczyciela 
TEMAT 9: Strategie nauczania-uczenia się uczniów dorastających i dorosłych 
TEMAT 10: Konflikty i sposoby ich rozwiązywania 
TEMAT 11: Ocenianie osiągnięć uczniów 
TEMAT 12: Zaburzenia zachowań uczniów 
ROZDZIAŁ II 
ELEMENTY PEDAGOGIKI 
TEMAT 1: Historyczna myśl i praktyka pedagogiczna 
TEMAT 2: Międzynarodowy wymiar edukacji szkolnej i pozaszkolnej 
TEMAT 3: Polityczne uwarunkowania edukacji szkolnej i edukacji dorosłych u progu XXI wieku. 
TEMAT 4: Prawo oświatowe w oświacie szkolnej i pozaszkolnej 
TEMAT 5: Koncepcje szkoły jako instytucji społecznej 
TEMAT 6: Programy szkolne – kreowanie programu autorskiego 
TEMAT 7: Środowisko ucznia – metody diagnozowania 
TEMAT 8: Uczeń młody i uczeń dorosły, ich potrzeby i motywacje 
TEMAT 9: Klasa szkolna jako grupa zadaniowa 
TEMAT 10: Kultura organizacyjna we współczesnej szkole 
TEMAT 11: Współpraca szkoły z domem rodzinnym ucznia 
TEMAT 12: Pozaszkolne instytucje wychowania i resocjalizacji 
TEMAT 13: Edukacyjny wpływ mediów na wychowanie młodego pokolenia 
TEMAT 14: Subkultura młodzieżowa jako czynnik socjalizacji 
TEMAT 15: Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów 
TEMAT 16: Przygotowanie zawodowe – kompetencje nauczyciela 
TEMAT 17: Nauczyciel – refleksyjny praktyk 
TEMAT 18: Nauczyciel – tworzenie projektów i planów osobistego rozwoju 
TEMAT 19: Mierzenie jakości pracy szkoły 
TEMAT 20. Wychowanie obywatelskie – wychowaniem dla pokoju 
ROZDZIAŁ III 
ELEMENTY DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWEJ 
TEMAT: 1. Charakterystyka głównych operacji umysłowych ucznia 
TEMAT: 2. Praca nad rozkładem materiału nauczania 
TEMAT 3: Formułowanie celów edukacyjnych 
TEMAT 4: Plan, projekt i konspekt lekcji 
TEMAT 5: Metody kształcenia: tradycyjne i nowoczesne 
TEMAT 6: Kształtowanie umiejętności praktycznych 
TEMAT 7: Nabywanie przez uczniów kompetencji ponadzawodowych 
TEMAT 8: Rozwijanie kompetencji czytelniczych 
TEMAT 9: Korzyści edukacyjne ze stosowania technologii informacyjnej 
TEMAT 10: Metoda projektów 
TEMAT 11: Typy lekcji w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym 
TEMAT 12: Ewaluacja na zajęciach dydaktycznych 
ROZDZIAŁ IV 
ELEMENTY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 
TEMAT 1: Podstawowe pojęcia, środki, budowa i funkcje zestawu komputerowego 
TEMAT 2: Zastosowanie zestawu komputerowego na zajęciach dydaktycznych 
TEMAT 3: Użytkowe programy komputerowe i ich zastosowanie 
TEMAT 4: Konspekty zajęć z wykorzystaniem zestawu komputerowego 
ROZDZIAŁ V 
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 
TEMAT: Praktyki pedagogiczne kandydatów na nauczycieli
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Pobierz katalog