Autorzy

Poradnik pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli

Nowy produkt

Wydanie pierwsze, 2005 r.
Format A5, s. 382
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-20-4

Książka stanowi vademecum wiedzy psychologiczno-pedagogiczno-metodycznej; przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uprawnienia nauczycielskie w formach szkolnych i kursowych, a także dla: prelegentów i lektorów, instruktorów placówek upowszechniania kultury, bibliotekarzy, instruktorów oświaty zdrowotnej i wiedzy praktycznej, mistrzów-instruktorów praktycznej nauki zawodu, trenerów-facilitatorów szkoleń, organizatorów szkoleń w rzemiośle.

Więcej szczegółów

47,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Wprowadzenie 
ROZDZIAŁ I 
ELEMENTY PSYCHOLOGII 
TEMAT 1: Kim jest człowiek i od jakich czynników zależy jego zachowanie 
TEMAT 2: Koncepcje rozwoju człowieka i ich wpływ na praktykę szkolną 
TEMAT 3: Projektowanie procesów edukacyjnych w szkole 
TEMAT 4: Projektowanie działań wspomagających rozwój ucznia 
TEMAT 5: Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych (na przykładzie ucznia zdolnego) 
TEMAT 6: Stadia życia i zadania rozwojowe człowieka dorastającego i dorosłego 
TEMAT 7: Procesy poznawcze i emocjonalne oraz ich związek z uczeniem się 
TEMAT 8: Interakcje nauczyciel – uczeń; sprawności komunikacyjne nauczyciela 
TEMAT 9: Strategie nauczania-uczenia się uczniów dorastających i dorosłych 
TEMAT 10: Konflikty i sposoby ich rozwiązywania 
TEMAT 11: Ocenianie osiągnięć uczniów 
TEMAT 12: Zaburzenia zachowań uczniów 
ROZDZIAŁ II 
ELEMENTY PEDAGOGIKI 
TEMAT 1: Historyczna myśl i praktyka pedagogiczna 
TEMAT 2: Międzynarodowy wymiar edukacji szkolnej i pozaszkolnej 
TEMAT 3: Polityczne uwarunkowania edukacji szkolnej i edukacji dorosłych u progu XXI wieku. 
TEMAT 4: Prawo oświatowe w oświacie szkolnej i pozaszkolnej 
TEMAT 5: Koncepcje szkoły jako instytucji społecznej 
TEMAT 6: Programy szkolne – kreowanie programu autorskiego 
TEMAT 7: Środowisko ucznia – metody diagnozowania 
TEMAT 8: Uczeń młody i uczeń dorosły, ich potrzeby i motywacje 
TEMAT 9: Klasa szkolna jako grupa zadaniowa 
TEMAT 10: Kultura organizacyjna we współczesnej szkole 
TEMAT 11: Współpraca szkoły z domem rodzinnym ucznia 
TEMAT 12: Pozaszkolne instytucje wychowania i resocjalizacji 
TEMAT 13: Edukacyjny wpływ mediów na wychowanie młodego pokolenia 
TEMAT 14: Subkultura młodzieżowa jako czynnik socjalizacji 
TEMAT 15: Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów 
TEMAT 16: Przygotowanie zawodowe – kompetencje nauczyciela 
TEMAT 17: Nauczyciel – refleksyjny praktyk 
TEMAT 18: Nauczyciel – tworzenie projektów i planów osobistego rozwoju 
TEMAT 19: Mierzenie jakości pracy szkoły 
TEMAT 20. Wychowanie obywatelskie – wychowaniem dla pokoju 
ROZDZIAŁ III 
ELEMENTY DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWEJ 
TEMAT: 1. Charakterystyka głównych operacji umysłowych ucznia 
TEMAT: 2. Praca nad rozkładem materiału nauczania 
TEMAT 3: Formułowanie celów edukacyjnych 
TEMAT 4: Plan, projekt i konspekt lekcji 
TEMAT 5: Metody kształcenia: tradycyjne i nowoczesne 
TEMAT 6: Kształtowanie umiejętności praktycznych 
TEMAT 7: Nabywanie przez uczniów kompetencji ponadzawodowych 
TEMAT 8: Rozwijanie kompetencji czytelniczych 
TEMAT 9: Korzyści edukacyjne ze stosowania technologii informacyjnej 
TEMAT 10: Metoda projektów 
TEMAT 11: Typy lekcji w kształceniu szkolnym i pozaszkolnym 
TEMAT 12: Ewaluacja na zajęciach dydaktycznych 
ROZDZIAŁ IV 
ELEMENTY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ 
TEMAT 1: Podstawowe pojęcia, środki, budowa i funkcje zestawu komputerowego 
TEMAT 2: Zastosowanie zestawu komputerowego na zajęciach dydaktycznych 
TEMAT 3: Użytkowe programy komputerowe i ich zastosowanie 
TEMAT 4: Konspekty zajęć z wykorzystaniem zestawu komputerowego 
ROZDZIAŁ V 
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA 
TEMAT: Praktyki pedagogiczne kandydatów na nauczycieli
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Poradnik pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli

Poradnik pedagogiczny dla kandydatów na nauczycieli

Wydanie pierwsze, 2005 r.
Format A5, s. 382
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-20-4

Książka stanowi vademecum wiedzy psychologiczno-pedagogiczno-metodycznej; przeznaczona jest dla osób ubiegających się o uprawnienia nauczycielskie w formach szkolnych i kursowych, a także dla: prelegentów i lektorów, instruktorów placówek upowszechniania kultury, bibliotekarzy, instruktorów oświaty zdrowotnej i wiedzy praktycznej, mistrzów-instruktorów praktycznej nauki zawodu, trenerów-facilitatorów szkoleń, organizatorów szkoleń w rzemiośle.
Pobierz katalog