Autorzy

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Nowy produkt

Wydanie trzecie, 2005 r.
Format A5, s. 197
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-23-9

Adresatami książki są przede wszystkim słuchacze kursów dla palaczy kotłów c.o. Materiał zawarty w książce uwzględnia programy stosowane przez zakłady doskonalenia zawodowego i obejmuje wszystkie rodzaje kotłów - wodne, parowe oraz opalane paliwami stałymi, gazowymi i olejem opałowym.

Więcej szczegółów

35,00 zł brutto

Więcej informacji

Spis treści:
Wstęp
1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
1.1. Podstawowe pojęcia i wielkości
1.2. Wymiana ciepła
1.3. Spalanie
1.4. Paliwa
1.5. Para wodna
1.6. Powietrze wilgotne
2. Materiały i armatura stosowane w instalacjach
centralnego ogrzewania.
2.1. Metale
2.2. Tworzywa sztuczne
2.3. Materiały uszczelniające
2.4. Materiały izolacyjne
2.5. Rurociągi i armatura
3. Woda w kotłowniach centralnego ogrzewania
3.1. Wiadomości wstępne
3.2. Wymagania jakościowe
3.3. Sposoby uzdatniania wody
4.Kotłownie centralnego ogrzewania
4.1. Kotłownie
4.2. Kominy
4.3. Czopuchy
4.4. Magazyny paliwa i składowiska żużla
5.Kotły centralnego ogrzewania
5.1. Ważniejsze pojęcia dotyczące kotłów
i ich charakterystyki
5.2. Straty cieplne i sprawność kotła
5.3. Rodzaje kotłów
5.3.1. Kotły żeliwne
5.3.2. Kotły stalowe
5.3.3. Kotły rusztowe na paliwo stałe
5.3.4. Kotły opalane gazem lub olejem opałowym
5.4. Osprzęt kotłów centralnego ogrzewania
5.5. Zabezpieczenia kotłów wodnych i parowych
wraz z układami odbioru ciepła
5.5.1. Zabezpieczenia kotłów wodnych w systemach otwartych
5.5.2. Zabezpieczenia kotłów wodnych w systemach zamkniętych
5.5.3. Zabezpieczenia kotłów parowych
5.5.4. Zabezpieczenie kotłów opalanych paliwami płynnymi (gaz,
olej)
5.6. Przyrządy pomiarowo-kontrolne
5.7. Urządzenia pomocnicze
5.8. Eksploatacja kotłów
6. Instalacje centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej
6.1. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego
6.2. Instalacje centralnego ogrzewania parowego
6.3. Instalacje centralne ciepłej wody użytkowej
6.4. Nowoczesne instalacje centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej
7. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
8.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy
8.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w kotłowni
8.3. Ochrona przeciwpożarowa
8.4. Znaki bezpieczeństwa
8.5. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc
9.Prawo energetyczne, dozór techniczny,
ochrona środowiska
9.1. Prawo energetyczne
9.2. Dozór techniczny
9.3. Ochrona środowiska
10. Pytania kontrolne
10.1. Wybrane wiadomości z techniki cieplnej
10.2. Materiały i armatura w instalacjach centralnego ogrzewania
10.3. Woda w kotłowniach centralnego ogrzewania
10.4. Kotłownie centralnego ogrzewania
10.5. Kotły centralnego ogrzewania i ich eksploatacja
10.6. Instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.)
10.7. Zasady oszczędnej gospodarki ciepłem
10.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
10.9. Prawo energetyczne, dozór techniczny i ochrona środowiska
Literatura

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

Wydanie trzecie, 2005 r.
Format A5, s. 197
Okładka kartonowa, kolorowa
ISBN 83-89387-23-9

Adresatami książki są przede wszystkim słuchacze kursów dla palaczy kotłów c.o. Materiał zawarty w książce uwzględnia programy stosowane przez zakłady doskonalenia zawodowego i obejmuje wszystkie rodzaje kotłów - wodne, parowe oraz opalane paliwami stałymi, gazowymi i olejem opałowym.
Pobierz katalog